Prawo do korekty deklaracji w trybie Ordynacji podatkowej

Złożenie deklaracji podatkowej jest obowiązkiem podatnika. Natomiast uprawnieniem jest dokonanie korekty. Jak bowiem wynika z treści art. 81 Ordynacji podatkowej jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. 

 

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej.

Przyjmuje się, że deklaracja podatkowa stanowi oświadczenie podatnika co do tego, że za dany okres powstało zobowiązanie podatkowe wraz z kwotą zobowiązania podatkowego do zapłaty w określonym terminie. Oświadczenie to podatnik może zmodyfikować, składając korektę.

Korekta może polegać na zadeklarowaniu innych wysokości zobowiązania podatkowego, wykazaniu kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego czy różnicy podatku zamiast kwot wskazanych w deklaracji pierwotnej. Przepisy nie ograniczają ilości dopuszczalnych korekt.

 

 

Warto również zwrócić uwagę na treść wyroku WSA w Gliwicach z dnia 22.01.2021r., I SA/Gl 1509/20:

„ Nie jest tak, że w razie korekty deklaracji podatkowej podatnik ma udowodnić korzystne dla siebie okoliczności, przekonując do nich organ podatkowy. Taka powinność nie wynika bowiem z żadnego przepisu prawa podatkowego - nie jest tak, że podatkowy stan faktyczny jest wewnętrznie zróżnicowany na te elementy, których zaistnienie ma wykazywać organ oraz inne, co do których powinność dowodzenia ciąży na podatniku.”

Prawo do złożenia korekty nie jest jednak nieograniczone. Jak bowiem wynika z treści art. 81b Ordynacji podatkowej uprawnienie do skorygowania deklaracji:

1) ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;

2) przysługuje nadal po zakończeniu:

a) kontroli podatkowej,

b) postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Korekta złożona w powyzszych przypadkach nie wywołuje skutków prawnych. Organ podatkowy zawiadamia na piśmie składającego korektę o jej bezskuteczności. 

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: korekta deklaracji

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...