Postępowanie sprawdzające u kontrahenta podatnika

W związku z kontrolą prowadzoną u podatnika organ podatkowy może dokonać czynności sprawdzających u jego kontrahentów. Na możliwość taką wskazuje art 274c Ordynacji podatkowej. Często czynności te nazywane są przez podatników kontrolą krzyżową - ale ponieważ to postępowania sptawdzające a nie kontrola, stosuje się do nich inne niż  w przypadku kontroli podatkowej przepisy Ordynacji.

 

Przepis art. 274c Ordynacji podatkowej wskazuje, że organ podatkowy, w związku z postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową, może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą:

1) przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym postępowaniem lub kontrolą u podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności;

2) przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, wyciągu z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych zapisanego w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, jeżeli kontrahent podatnika prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

 

 

Powyższe ma zastosowanie również do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą uczestniczących w dostawie tego samego towaru lub świadczeniu tej samej usługi będących zarówno dostawcami, jak i nabywcami biorącymi udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru lub świadczeniu usługi.

Przedstawione uprawnienie wynika z faktu, iż w ramach czynności sprawdzających organ nie dokonuje jedynie kontroli formalnej poprawności dokumentów, stanowiących podstawę rozliczeń podatnika, ale także, w określonym zakresie, dokonuje ich weryfikacji, pod kątem zgodności ze stanem faktycznym. Tak więc prowadzi niezbędne do tego ustalenia, w ramach których musi sięgnąć do odpowiednich dokumentów. Wobec tego został wyposażony w możliwość wzywania o nie podatników.

Organ kontrolujący w ramach czynności sprawdzających w związku z przeprowadzanymi postępowaniami kontrolnymi u kontrahentów firmy ma prawo żądać przedstawienia dokumentów oraz udowodnienia zgodności prowadzonych rejestrów ze złożoną deklaracją podatkową.

Z czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika sporządza się protokół.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: kontrola krzyżowa, czynności sprawdzające

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...