Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe członków rodziny

Katalog podmiotów mogących ponosić odpowiedzialność posiłkową za zobowiązania podatkowe ma charakter zamknięty, przy czym można w tym zakresie wskazać pewne grupy podmiotów. Pierwsza z nich dotyczy członków rodziny.

 

W tym zakresie należy wskazać, że na mocy art. 110 Ordynacji podatkowej rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, jednakże tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w razie unieważnienia małżeństwa oraz separacji.

Jak z tego wynika, rozwód nie oznacza wykluczenia odpowiedzialności małżonka za zaległości podatkowe. Rozwiedziony małżonek może odpowiadać za długi byłego małżonka, ale tylko te, które wynikają z zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania małżeństwa.

Kolejne istotne ograniczenie dotyczy wysokości majątku z jakiego można ponosić odpowiedzialność. Otóż rozwiedziony małżonek odpowiada tylko do wysokości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym.

To jednak nie koniec przepisów Ordynacji w zakresie odpowiedzialności członków rodziny. W art. 111 Ordynacji podatkowej czytamy, że członek rodziny podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą - za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności i powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej przez niego działalności.

 

 

Za członków rodziny podatnika uważa się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków zstępnych, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz pozostającą z podatnikiem w faktycznym pożyciu.

Podstawą odpowiedzialności członków rodziny za zaległości podatkowe podatnika są istniejące pomiędzy tymi podmiotami konkretnie i trwale powiązania o charakterze majątkowym.

Także i w tym przypadku mamy do czynienia z limitowaniem wysokości odpowiedzialności, ponieważ przepis wskazuje, że odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości uzyskanych przez członka rodziny korzyści.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe, odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...