Kolejność zaliczania wpłat z tytułu należności podatkowych

Każdy podatnik może mieć zobowiązania i zaległości w ich spłacie z tytułu kilku różnych podatków. Powstaje zatem pytanie, jak kwalifikować dokonaną przez podatnika wpłatę. 

 

Sposób zaliczania wpłat podatkowych

Sposób zaliczania wpłat podatkowych został opisany w art. 62 Ordynacji podatkowej, gdzie możemy przeczytać, że jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania - na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika.

W przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku - na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

Z powyższego przepisu wynika, że w pierwszej kolejności decyduje wola podatnika, który dokonując wpłaty może określić, jakie konkretnie zobowiązanie czy też zaległość podatkową chce pokryć.

Dopiero w przypadku braku takiej dyspozycji organ przekazuje wpłatę na poczet zobowiązania lub zaległości o najwcześniejszym terminie płatności.

 

 

Jak wskazał WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 22.12.2021 r., I SA/Gl 754/21:

„Zgodnie z treścią art. 62 § 1 o.p., jeżeli na podatniku ciążą bieżące zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, zasadą jest, iż dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika. Jeśli jednak na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dyspozycja podatnika w zakresie zaliczenia dokonanej wpłaty nie ma znaczenia, a dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości we wskazanym podatku. Podatnik może jedynie decydować i wskazać rodzaj podatku.”

W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.

Przy czym warto podkreślić, że postanowienie, o którym mowa powyżej, wydaje się wyłącznie na wniosek, w przypadku gdy:

1) wpłata w całości pokrywa kwotę główną zaległości wraz z odsetkami za zwłokę lub

2) zaliczenie wpłaty następuje w całości zgodnie z żądaniem podatnika, lub

3) kwota wpłaty podlegającej zaliczeniu na poczet zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub kosztów upomnienia nie przekracza pięciokrotności kosztów upomnienia, lub

4) od wpłat dokonanych po terminie płatności nie naliczono odsetek za zwłokę zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5.

Przykładowo jeżeli podatnik dokonuje wpłaty podatkowej i wskazuje, że cała kwota ma zostać przekazana na zaległość podatkową w podatku VAT to organ podatkowy wyda postanowienie wyłącznie na wniosek podatnika.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: zapłata podatku, zobowiązania podatkowe

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...