Instytucja doręczenia w prawie podatkowym – informacje podstawowe

W kontaktach z administracją podatkową bardzo duże znaczenia ma kwestia doręczeń. Często brak prawidłowego doręczenia stanowi dla podatnika jedyną szansę na uniknięcie dodatkowego zobowiązania podatkowego, kwestie doręczeń mają niebagatelne znaczenie również w trakcie czynności kontrolnych, sprawdzających czy karnych skarbowych. 

 

Wskazując w zakresie doręczeń na regułę ogólną należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że w aktualnym stanie prawnym doręczenie pism drogą pocztową nie jest już standardem.

Jak bowiem stanowi art. 144 §1a Ordynacji podatkowej organ podatkowy doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, chyba że doręczenie następuje na konto w systemie teleinformatycznym organu podatkowego albo w siedzibie organu podatkowego.

W konsekwencji doręczenie na adres elektroniczny jest zatem formą podstawową i obligatoryjną. Od tej formy przewidziano jednak wyjątki.

Otóż zgodnie z art. 144 §1b Ordynacji podatkowej w przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a, organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez:

1) operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej albo

2) pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

Wspomniana usługa hybrydowa jest realizowana przez Pocztę Polską i polega na tym, że organ podatkowy dokonuje przesłania przesyłki pocztowej do operatora wyznaczonego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a następnie tenże operator wyznaczony powoduje, że przesyłka przyjmuje fizyczną formę przesyłki listowej czyli postać papierową.

 

 

Dopiero ostatnim etapem jest tradycyjne doręczenie pisma drogą pocztową. Jak wynika z art. 144 §  1c Ordynacji w przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a i § 1b pkt 1, organ podatkowy doręcza pisma:

1) przesyłką rejestrowaną albo

2) za pokwitowaniem przez pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

W konsekwencji to co kiedyś było standardem obecnie jest ostatnią z możliwych opcji doręczenia.

W tym miejscu warto wskazać, że w myśl art. 144 §  1d Ordynacji w przypadku doręczenia decyzji, której organ podatkowy nadał rygor natychmiastowej wykonalności, albo decyzji, która podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy, organ może doręczyć decyzję w sposób tradycyjny (listowny). W takich okolicznościach przepisów do doręczeniu elektronicznym czy też hybrydowym nie stosuje się.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: doręczanie pism, doręczenie elektroniczne

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...