INDEKS TEMATYCZNY » Preferencje i zwolnienia

 • 30-10-2012
  Limit zwolnienia dla stypendiów w PIT
  Interpelacja nr 8080 do ministra finansów w sprawie podwyższenia kwoty stypendium wolnej od podatku więcej »
 • 03-09-2012
  Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla OPP
  Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.), zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Jest to zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe, bowiem zwolnieniu podlega przedmiot opodatkowania, tj. nieruchomości lub ich części, które są zajęte na określony cel - prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez określony podmiot, czyli organizację pożytku publicznego. więcej »
 • 23-01-2012
  Zakłady pracy chronionej a zwolnienie z podatku od nieruchomości
  Zasady przyznawania zwolnienia od podatku od nieruchomości zakładom pracy chronionej reguluje art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku od nieruchomości prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu. więcej »
 • 04-01-2012
  Podatki 2012: Zmiany w ustawie o PIT
  Początek roku to okres w którym wchodzi w życie najwięcej nowelizacji ustaw podatkowych. Jednak w przeciwieństwie do ostatnich lat zmiany, które weszły w życie 1 stycznia br., w ustawie o podatku dochodowym nie są duże i dotyczą one głownie osób prowadzących działalność gospodarczą. Mowa tu przede wszystkim o likwidacji obowiązku zapłaty podwójnych zaliczek oraz zmianie zasad rozliczania różnic kursowych. Inne zmiany to przede wszystkim zmiana w zakresie zwolnienia podatkowego dla świadczeń związanych ze sprawowaniem pieczy zastępczej oraz świadczeń dla osób usamodzielnianych. Wprowadzono również ulgę dla oszczędzających na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Ponadto, w ustawie o PIT określono zasady naliczania i poboru podatku od świadczeń z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz osób, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona (anonimowy podatnik). więcej »
 • 29-12-2011
  Podatki 2012: Zwolnienie od akcyzy wyrobów węglowych
  1 stycznia 2012 roku kończy się ogólne zwolnienie od akcyzy dla wyrobów akcyzowych: węgla kamiennego, węgla brunatnego i koksu, określanych terminem „wyroby węglowe”. Z kolei ustawa z dnia 16 września 2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378), wprowadza do ustawy o podatku akcyzowym szereg zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych do celów innych niż działalność gospodarcza, jak również zużywanych do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej. więcej »
 • 03-11-2011
  Zasady przyznawania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
  W przepisach prawa podatkowego znajduje się szereg ulg, które stanowią niewątpliwą zachętę dla podatników do skorzystania z możliwości obniżenia podstawy opodatkowania bądź wysokości podatku poprzez zastosowanie zwolnień, odliczeń, obniżek czy też zmniejszeń. Jedną z takich ulg jest wynikająca z art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969, z późn. zm.), ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na: więcej »
 • 03-11-2011
  Zwrot kosztów wynajmu mieszkania a przychód pracownika
  Pytanie podatnika: Czy przy najmowaniu mieszkań przez pracowników i przedstawianiu dowodów wpłat za wynajęcie, będących potwierdzeniem poniesienia kosztów najmu, kwota otrzymana od pracodawcy podlegać może zwolnieniu z opodatkowania do wysokości 500 zł miesięcznie na podstawie art. 21 ust.1 pkt 19 ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r.? Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi opodatkowaniu podlegać będzie wyłącznie nadwyżka ponad kwotę 500 zł miesięcznie? więcej »
 • 06-10-2011
  Nagrody w akcji promocyjnej mogą być zwolnione z PIT
  Pytanie podatnika: W celu podniesienia atrakcyjności zakupu towarów, Spółka zamierza przeprowadzić akcję promocyjną mającą cechy sprzedaży premiowej. Czy wartość nagród przekazywanych nabywcom można uznać za nagrodę związaną ze sprzedażą premiową i zastosować zwolnienie z opodatkowania nagród o wartości nieprzekraczającej jednorazowo kwoty 760 zł? więcej »
 • 03-10-2011
  Ulga meldunkowa dla budynku i gruntu
  Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. ulga meldunkowa) obejmuje przychód ze sprzedaży gruntu i stanowiącego jego cześć składową budynku mieszkalnego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 03-10-2011
  Spółdzielnie muszą płacić podatek od dywidend
  Interpelacja nr 24083 do ministra finansów w sprawie zwolnienia osób prawnych z obowiązku płacenia podatku dochodowego od dywidendy więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

17.06.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
17.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
18.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
19.06.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.06.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY