VAT: Częściowe odliczenie podatku naliczonego

W obrocie gospodarczym funkcjonują podatnicy, którzy jednocześnie wykonują czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czynności ustawowo zwolnione od podatku VAT.

 

Jako przykład można wskazać lekarza prowadzącego prywatną praktykę lekarską, który dodatkowo świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania w nadmorskim apartamencie.

W sytuacji gdy taki podatnik dokonuje zakupu towarów i usług pojawia się pytanie o sposób odliczenia podatku naliczonego.

W tym zakresie należy zastosować normę wynikającą z treści art. 90 ust. 1 ustawy VAT w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jak wskazuje WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 18.01.2018r., I SA/Po 1106/17 zastosowana przez podatnika na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy metoda ustalania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu musi pozwalać na niebudzące wątpliwości określenie kwot podatku naliczonego bezspornie wiążących się z realizacją tych czynności.

Zastosowanie metody bezpośredniej alokacji podatku na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy możliwe jest jedynie pod warunkiem precyzyjnego, nie zaś uśrednionego ustalenia wartości tego podatku związanego z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu.

W przypadku gdy wspomniany lekarz zakupuje sprzęt medyczny wiadomym jest, że jest to wydatek związany wyłącznie z działalnością zwolnioną od podatku. Natomiast problematyczny może być przypadek zakupu usług księgowych przez takiego podatnika.

Tutaj zastosować należy art. 90 ust. 2 ustawy VAT, który podaje, że jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Przykładowo jeżeli określona przez lekarza proporcja działalności opodatkowanej (zakwaterowanie) do działalności zwolnionej (usługi medyczne) wynosi 30% do 70% to z otrzymanej faktury lekarz może odliczyć 30% kwoty podatku naliczonego.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

 

Hasła tematyczne: prawo do odliczenia podatku vat

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...