VAT: Powstanie prawa do obniżenia podatku

Zgodnie z zasadą neutralności VAT, podatnicy mają prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo to jednak warunkowane jest kumulatywnym wystąpieniem dwóch przesłanek:

 

  1. powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy VAT) oraz
  2. powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny (art. 86 ust. 10b ustawy VAT).

W konsekwencji powstanie obowiązku podatkowego i fakt otrzymania faktury dokumentującej sprzedaż opodatkowaną uzasadnia prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.


Podatek należny – podatek, który doliczony został do ceny netto sprzedawanego przez Ciebie towaru lub usługi.

Podatek naliczony – podatek, który doliczył do ceny netto Twój dostawca.

Podatek do zapłaty – dodatnia różnica między podatkiem należnym a naliczonym.

Podatek do zwrotu – ujemna różnica między podatkiem należnym a naliczonym.


Co istotne dokument musi mieć status faktury w rozumieniu ustawy VAT. Jak bowiem wskazał WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 15.06.2016r., III SA/Gl 2364/15:

„Dokument nazywany fakturą pro-forma to dokument wystawiany w obrocie gospodarczym i jego celem może być np. potwierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia do realizacji. Wyraźne oznaczenie tego dokumentu wyrazami pro-forma powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający taki dokument jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura, zatem nie powoduje skutków w zakresie podatku VAT, tj. obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi dla kontrahenta podstawy do odliczenia wykazanego w tym dokumencie podatku VAT.”

Dodatkowo zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy VAT jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3 (deklaracje kwartalne), w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Reasumując z prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik może skorzystać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są łącznie trzy przesłanki:

  • powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług;
  • doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług;
  • podatnik jest w posiadaniu faktur dokumentujących te transakcje.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 


 

Hasła tematyczne: prawo do odliczenia podatku vat

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...