INDEKS TEMATYCZNY » koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

 • 27-02-2019
  ZUS odmawia wydania zaświadczeń A1
  Nowo opracowane wytyczne, które zaczęły obowiązywać od dnia 2 maja 2018 r. przewidują: odejście od stosowania art. 11 rozp. nr 987/2009 podczas rozpatrywania wniosku cudzoziemca o poświadczenie dokumentu A1, uwzględnienie na potrzeby postępowania poszerzonej listy tytułów pobytowych uprawniających cudzoziemca do legalnego przebywania oraz wykonywania pracy na terytorium RP, a także uznanie rezydencji podatkowej obywatela państwa trzeciego w RP, jako drugiego, oprócz jednego z przedstawionych powyżej tytułów pobytowych za bezwzględnie obowiązujące kryterium do uznania pobytu cudzoziemca na terytorium RP za legalny - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. więcej »
 • 19-10-2018
  ZUS kwestionuje zagraniczne umowy o pracę polskich przedsiębiorców
  Osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych państwach członkowskich, podlega ustawodawstwu tego państwa członkowskiego, w którym wykonuje pracę najemną. Jednak warunkiem dla zastosowania tego przepisu jest faktyczne wykonywanie danej pracy przez osobę zainteresowaną na terytorium tego państwa członkowskiego, nie zaś samo zawarcie przez nią umowy o pracę - wyjaśniło MRPiPS w odpowiedzi na interpelację poselską. więcej »
 • 22-03-2018
  Problemy z zaświadczeniami A1 wydawanymi kierowcom w transporcie międzynarodowym
  Dokument A1 - „Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej” wydaje się w celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego dana osoba podlega oraz poświadczenia, że nie jest ona zobowiązana do opłacania składek w innym państwie członkowskim. więcej »
 • 08-12-2015
  Emerytura za pracę za granicą w UE – część 2
  Zmiana państwa miejsca zatrudnienia (ubezpieczenia) skutkuje zmianą systemu, do którego odprowadzane są składki ubezpieczeniowe. Takie zmiany, szczególnie częste, mogą powodować trudności w spełnieniu warunków wymaganych do uzyskania emerytury w danym państwie. Te warunki to najczęściej: posiadanie wymaganego stażu ubezpieczeniowego oraz ukończenie wieku emerytalnego. więcej »
 • 06-10-2015
  Emerytura za pracę za granicą w UE – część 1
  „Co z moją emeryturą, kto mi ją przyzna i będzie wypłacał, skoro posiadam okresy ubezpieczenia w kilku państwach członkowskich UE?” – to pytanie, które coraz częściej jest zadawane przez polskich pracowników migrujących. więcej »
 • 08-03-2012
  Marcowa waloryzacja emerytur i rent proporcjonalnych
  Od 1 marca 2012 r. w wyniku waloryzacji rośnie wysokość emerytur i rent, w tym emerytur i rent proporcjonalnych tj. emerytur i rent ustalonych w stosunku proporcjonalnym wynikającym z polskich okresów ubezpieczenia i sumy polskich i zagranicznych okresów ubezpieczenia przebytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej1) lub państwach EFTA2) lub państwach, z którymi Polskę łączą dwustronne umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych3). więcej »
 • 24-11-2010
  Ubezpieczenia pracowników pracujących jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. oraz 987/2009 z 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zmieniły zasady ubezpieczeń pracowników wykonujących pracę jednocześnie w kilku państwach. Po pierwsze, należy podkreślić, że obecne przepisy nie przewidują wyjątków od zasady podlegania ubezpieczeniom tylko w jednym państwie – tak więc pracownik pracujący jednocześnie w kilku państwach będzie podlegał ubezpieczeniom tylko w jednym. więcej »
 • 28-05-2010
  ZUS: Nowe zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  Od 1 maja 2010 r. obowiązują nowe zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń pieniężnych z tytułu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz zasiłków pogrzebowych. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

25.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
26.06.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.06.2024

Szkolenie on-line: Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym (KSR 11)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
01.07.2024

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1990.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
02.07.2024

Szkolenie on-line: Rozliczanie podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w 2024 roku z...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY