INDEKS TEMATYCZNY » Konfederacja Pracodawców Polskich

 • 27-11-2008
  KPP: Skończyć z preferencyjną akcyzą na tytoń
  Konfederacja Pracodawców Polskich opowiada się za wprowadzeniem do ustawy o podatku akcyzowym zmian, które spowodują powrót do zaproponowanej przez rząd stawki akcyzy na tytoń do palenia na poziomie 2/3 akcyzy na papierosy. Organizacja sprzeciwia się rozwiązaniu przyjętemu przez Sejm w nowo uchwalonej ustawie, które przewiduje opodatkowanie akcyzą tytoniu do palenia na poziomie ok. 50 proc. stawki akcyzy na papierosy. więcej »
 • 24-11-2008
  Prorodzinna nowelizacja Kodeksu pracy. Przedsiębiorcy sceptyczni
  Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy przewidującą wydłużenie urlopów macierzyńskich oraz  wprowadzenie specjalnych urlopów dla ojców. Sceptycznie do nowej regulacji podchodzi Konfederacja Pracodawców Polskich, która uważa, że polityka prorodzinna powinna być realizowana przede wszystkim poprzez tworzenie lepszych warunków do rozwoju gospodarczego i uelastycznienie rynku pracy. więcej »
 • 20-11-2008
  KPP chce uproszczenia przepisów o czasie pracy
  Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia aktywność Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie adresowanych do pracodawców działań prewencyjnych i szkoleń dotyczących prawidłowego rozliczania czasu pracy. Zdaniem przedsiębiorców mogą się one jednak okazać niewystarczające, jeżeli nie zostaną uproszczone przepisy. Obecne regulacje w tej dziedzinie są skomplikowane, co powoduje problemy w ich poprawnym stosowaniu — przekonuje KPP. więcej »
 • 17-11-2008
  Pracodawcy o rządzie: Dobra atmosfera to za mało
  Brak przełomowych dokonań w ważnych dziedzinach, jak budowa dróg i autostrad, rozczarowujące tempo prac nad koniecznymi zmianami, w tym niedotrzymanie obietnicy szybkiego przygotowania blisko 80 ustaw poprawiających prawo gospodarcze i instytucjonalne otoczenie przedsiębiorczości – takie niepowodzenia rządu Donalda Tuska w rok po jego powstaniu wylicza Konfederacja Pracodawców Polskich. Do zasług gabinetu PO-PSL organizacja zalicza uspokojenie nastrojów społecznych, ucywilizowanie klimatu towarzyszącego rządzeniu państwem oraz zwiększenie społecznego optymizmu. więcej »
 • 14-11-2008
  Kontrowersyjne rozporządzenie w sprawie reklamy leków
  Konfederacja Pracodawców Polskich jest zaniepokojona treścią nowego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych. Projekt – zdaniem przedsiębiorców – zmienia przepisy, które do tej pory dobrze sprawdzały się w praktyce, zawiera wiele nieprecyzyjnych sformułowań, a także rozstrzyga o sprawach, które są już uregulowane w ustawach. więcej »
 • 27-10-2008
  Fundusze unijne: Więcej możliwości odwoławczych
  Potencjalni beneficjenci funduszy unijnych otrzymają dodatkowe możliwości odwoływania się od decyzji o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie – przewiduje projekt nowelizacji ustaw związanych z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, przyjęty w ubiegłym tygodniu przez Sejm. Przewiduje on m.in. prawo odwołania się wnioskodawcy do sądu administracyjnego. Rozwiązanie to chwali Konfederacja Pracodawców Polskich. więcej »
 • 23-10-2008
  KPP popiera zmiany w kodeksie spółek handlowych
  Konfederacja Pracodawców Polskich popiera zmiany zawarte w rządowym projekcie nowelizacji kodeksu spółek handlowych, którym zajmuje się nadzwyczajna komisja do spraw zmian w kodyfikacjach. Projekt, który ma ułatwić spółkom prowadzenie działalności gospodarczej, przewiduje m.in. zniesienie obowiązku przekształcenia spółek cywilnych w spółki jawne oraz obniżenie minimalnego kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych. więcej »
 • 21-10-2008
  Reforma bez konsultacji?
  Projekt nowej ustawy o finansach publicznych, który parę dni temu przyjęła Rada Ministrów, nigdy oficjalnie nie został przedstawiony do opiniowania – zarzuca resortowi finansów Konfederacja Pracodawców Polskich. więcej »
 • 16-10-2008
  Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych kłopotliwa dla szpitali
  Nowe przepisy prawa zamówień publicznych, które za kilka dni wejdą w życie, mogą zagrozić funkcjonowaniu szpitali – uważają eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich. Ich zdaniem najkorzystniejszym rozwiązaniem dla długoterminowych kontraktów zawieranych z firmami usługowymi jest waloryzacja wartości umów uwzględniająca wzrost płacy minimalnej. więcej »
 • 15-10-2008
  Zakłady pracy chronionej stracą na zmianach?
  Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, przygotowywana nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych spowoduje nierówne traktowanie zakładów pracy chronionej (zpch) w stosunku do pracodawców bez takiego statusu. Przewiduje bowiem zrównanie poziomu wsparcia finansowego przy utrzymaniu dodatkowych obowiązków związanych z rehabilitacją medyczną w przypadku zpch. więcej »
« poprzednia[ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

27.05.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.06.2024

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY