Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Konfederacja Pracodawców Polskich

 • 15-07-2009KPP: Dywidenda nie powinna być lekarstwem na kłopoty budżetu
  Konfederacja Pracodawców Polskich negatywnie ocenia zamiar finansowania niedoboru w budżecie państwa poprzez zwiększenie wypłaty dywidend ze spółek, w których skarb państwa ma większościowe udziały. Jednocześnie, zdaniem KPP, zwiększenie deficytu do poziomu 27 mld zł jest w obecnej sytuacji gospodarczej działaniem koniecznym i nie powinno spowodować znacznego osłabienia wiarygodności finansowej na rynku międzynarodowym. W Sejmie rozpoczęły się prace nad nowelizacją ustawy budżetowej na 2009 rok, przedłożonej przez rząd. więcej »
 • 24-06-2009KPP przeciwko „drenażowi” spółek Skarbu Państwa
  Konfederacja Pracodawców Polskich sprzeciwia się łataniu „dziury” budżetowej, powstałej w wyniku malejących wpływów z podatków, pieniędzmi z zysków wypracowanych w ubiegłym roku przez spółki należące do Skarbu Państwa. Rząd zamierza pobrać w formie dywidendy 5,3 mld złotych. więcej »
 • 18-06-2009KPP: Czy rząd chce utrzymać opodatkowanie świadczeń z funduszu socjalnego?
  Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, jeden z przesłanych przez rząd do Sejmu projektów ustaw, mających realizować ustalenia zapisane w Pakiecie Działań Antykryzysowych, jest całkowicie sprzeczny z uzgodnieniami zawartymi w Komisji Trójstronnej. KPP protestuje przeciwko aktualnej formie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynika z niego bowiem, że nie zostaną wprowadzone w życie zwolnienia z PIT niepieniężnych świadczeń z zakładowych funduszy socjalnych. więcej »
 • 03-06-2009KPP: Warunki uzyskania pomocy trudne do spełnienia
  Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich normy wsparcia przewidziane w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, które nie są instrumentami pomocy finansowej ze środków publicznych, powinny być adresowane do wszystkich pracodawców, a jedynym ograniczeniem powinien być dwuletni czas ich obowiązywania. więcej »
 • 29-05-2009KPP: Rady pracownicze powołane wbrew konstytucji nie powinny dłużej działać
  Konfederacja Pracodawców Polskich sprzeciwia się rozwiązaniu, które pozwoli radom pracowniczym wybranym na gruncie niekonstytucyjnych przepisów funkcjonować do końca ich kadencji. Jest ono zawarte w nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, nad którą pracuje Senat. więcej »
 • 13-05-2009KPP przeciw rozszerzeniu uprawnień kontrolerów skarbowych
  Konfederacja Pracodawców Polskich skrytykowała przygotowany przez rząd projekt zmiany przepisów ustawy o kontroli skarbowej. W ubiegłym tygodniu, po pierwszym czytaniu, został on skierowany do sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Zdaniem KPP projektowana regulacja w znaczący sposób rozszerza zakres uprawnień kontrolerów skarbowych, a przy tym zawiera wiele przepisów niekorzystnych dla przedsiębiorców. więcej »
 • 11-05-2009KPP: Jest nadzieja na stabilizację gospodarki
  Zdaniem Adama Ambrozika, eksperta Konfederacji Pracodawców Polskich, można mieć nadzieję na stabilizację sytuacji gospodarczej w kraju. Ma o tym świadczyć wzrost produkcji przemysłowej w marcu i kwietniu oraz ostatnie dane na temat bezrobocia, przedstawione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. więcej »
 • 28-04-2009KPP: Konieczne ułatwienia w kształtowaniu wynagrodzeń
  Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, firmy, aby łatwiej poradzić sobie w trudnej sytuacji ekonomicznej, mogą zawierać porozumienia o zawieszeniu zakładowych przepisów prawa pracy. Możliwość taką daje art. 91 kodeksu pracy, jeżeli jest to uzasadnione trudną sytuacją finansową pracodawcy. Przepis ten można jednak stosować tylko tam, gdzie wewnętrzne regulacje obowiązują, a strona związkowa chce konstruktywnie współpracować z pracodawcą – wyjaśnia Henryk Michałowicz, ekspert organizacji. więcej »
 • 06-04-2009KPP popiera ograniczenie barier dla przemysłu wydobywczego
  Doprecyzowanie przepisów, usprawnienie prowadzonych postępowań administracyjnych oraz wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców to najważniejsze cele ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, której projekt w piątek rozpatrzyła nadzwyczajna podkomisja sejmowa. Zdaniem KPP, prace powinny być prowadzone rozważnie ze szczególnym uwzględnieniem propozycji adresatów projektu. więcej »
 • 23-03-2009Podatek liniowy bez przeszkód?
  Samozatrudnieni będą mogli skorzystać z liniowej stawki podatku dochodowego bez konieczności zachowania rocznego okresu rozliczania się na zasadach ogólnych, wymaganego przez obecnie obowiązujące przepisy – przewiduje, popierana przez Konfederację Pracodawców Polskich, nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. więcej »
« poprzednia[ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]następna »