INDEKS TEMATYCZNY » Konfederacja Pracodawców Polskich

 • 10-10-2008
  KPP: Zniesienie pozwoleń to za mało
  Samo zniesienie pozwoleń na budowę nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z formalnym przygotowywaniem inwestycji infrastrukturalnych – uważa Konfederacja Pracodawców Polskich. Przedsiębiorcy komentują w ten sposób rozpoczęcie przez Sejm prac nad projektem nowelizacji prawa budowlanego, przygotowanym przez komisję „Przyjazne Państwo”. więcej »
 • 09-10-2008
  KPP za zmianami w regulacjach dotyczących czasu pracy
  Uelastycznienie czasu pracy oraz stworzenie lepszych warunków do kształtowania zbiorowego prawa pracy – takie, zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, będą efekty proponowanych przez rząd zmian w rozliczaniu czasu pracy. Dyskusje na ten temat toczą się w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. KPP opowiada się za jak najszybszym ich wprowadzeniem. więcej »
 • 08-10-2008
  KPP pyta o plan na wypadek kryzysu
  Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, w liście wystosowanym do premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka pyta, czy istnieje prewencyjny plan działania rządu, Narodowego Banku Polskiego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sytuacji ewentualnego kryzysu sektora finansowego. więcej »
 • 07-10-2008
  Propozycja złagodzenia prawa gospodarczego
  PKPP Lewiatan wystąpi do rządu z propozycją zmian w przepisach, które przewidują sankcje karne lub karno-administracyjne w przypadku naruszenia norm prawnych dotyczących działalności gospodarczej. Obecnie przepisy te są niejasne, skomplikowane, a często wzajemnie sprzeczne i niewykonalne – ocenia organizacja. więcej »
 • 07-10-2008
  KPP: Braki w strategii dla energetyki
  Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, przygotowany przez resort gospodarki projekt polityki energetycznej Polski do 2030 roku nie zawiera odniesień do obecnie obowiązującej polityki, brak w nim także szczegółowego harmonogramu realizacji zaplanowanych działań oraz wskazania instytucji odpowiedzialnych za jego wdrażanie. więcej »
 • 03-10-2008
  Odszkodowania dla pracowników – KPP krytykuje projekt Senatu
  Większa liczba umów zawieranych na czas określony lub zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi – takie, zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, będą konsekwencje przyjęcia zmian w kodeksie pracy, nad którymi pracuje senacka komisja ustawodawcza. Projekt stanowi, że w przypadku bezprawnego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi będzie przysługiwało prawo dochodzenia pełnego odszkodowania od byłego pracodawcy na zasadach ogólnych przed sądem pracy. więcej »
 • 02-10-2008
  Debata o energetyce
  O działaniach, jakie powinny podjąć polskie władze oraz firmy sektora paliwowo-energetycznego dyskutują od środy w Warszawie uczestnicy debaty pod hasłem: „Co zrobić, żeby w Polsce nie zabrakło energii”. To pierwsze z cyklu spotkań poświęconych problemom kluczowych branż w gospodarce, jakie zamierza zorganizować  Konfederacja Pracodawców Polskich. więcej »
 • 01-10-2008
  KPP: Ustawa o akcyzie spóźniona
  W opinii Konfederacji Pracodawców Polskich, przyjęty przez rząd projekt ustawy o podatku akcyzowym, jest mocno „spóźniony”. Prace nad nim miały się zakończyć w marcu bieżącego roku, ale zapowiedzi te nie zostały zrealizowane. więcej »
 • 29-09-2008
  KPP przeciw ograniczeniom w reklamowaniu leków
  Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych. Wprowadza on  m.in. restrykcyjne zasady promocji leków wśród pacjentów, a także ogranicza kontakt przedstawicieli farmaceutycznych z lekarzami. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich warto rozważyć, czy należy wprowadzać dodatkowe przepisy. więcej »
 • 26-09-2008
  Pracownicy tymczasowi popracują dłużej u jednego pracodawcy
  Wydłużenie z 12 do 18 miesięcy okresu zatrudnienia pracownika tymczasowego zakłada projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Konfederacja Pracodawców Polskich popiera tę zmianę, ponieważ realizuje ona wysuwane od kilku lat postulaty przedsiębiorców. więcej »
« poprzednia[ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

20.05.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.05.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.05.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2024 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.05.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.05.2024

Szkolenie online: Pomoc de minimis na nowych zasadach

cena: 190.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY