INDEKS TEMATYCZNY » Konfederacja Pracodawców Polskich

 • 21-08-2008
  KPP: NFZ powinien refundować usługi z zakresu telemedycyny
  Konfederacja Pracodawców Polskich przygotowała raport o wykorzystaniu rozwiązań informatycznych i telemedycznych w systemie opieki zdrowotnej. Przedstawiono w nim przykłady praktycznego wykorzystywania technologii teleinformatycznych w różnych krajach. Zdaniem autorów raportu telemedycyna jest szansą na poprawę sytuacji w polskiej służbie zdrowia. więcej »
 • 19-08-2008
  KPP dobrze ocenia zapowiedzi reformy finansów publicznych
  Przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Pracodawców Polskich popierają koncepcję reformy finansów publicznych, nad którą pracuje Ministerstwo Finansów. Jak wynika z zapowiedzi przedstawicieli resortu, najważniejszymi jej założeniami mają być racjonalizacja finansów sektora zdrowia, coroczny przegląd wydatków budżetowych pod kątem możliwych oszczędności, likwidacja zbędnych jednostek (np. Agencji Mienia Wojskowego czy gospodarstw pomocniczych) oraz nowy system finansowania budowy dróg i autostrad. więcej »
 • 14-08-2008
  Opinia KPP o zmianach w systemie wsparcia zatrudnienia niepełnosprawnych
  Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie oceniła większość zmian w przedstawionym do konsultacji społecznych projekcie zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zdaniem KPP, każda eliminacja barier i skomplikowanych procedur może przyczynić się do większej popularyzacji zatrudniania osób niepełnosprawnych. więcej »
 • 13-08-2008
  Reklamodawcy pod lupą kontroli skarbowej?
  Przeciwko propozycji przyznania nowych uprawnień kontrolerom skarbowym protestuje Konfederacja Pracodawców Polskich. Organizacja negatywnie ocenia rządowy projekt nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej, który nakłada m.in. na wydawców mediów tradycyjnych i internetowych obowiązek informowania o wydatkach reklamowych ogłaszających się w nich firm. więcej »
 • 12-08-2008
  KPP o zadaniach PIP
  Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, prawidłowe rozumienie i stosowanie przez firmy przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy powinno być jednym z najważniejszych celów działania Państwowej Inspekcji Pracy w przyszłym roku. więcej »
 • 12-08-2008
  KPP chwali nowe zasady kontrolowania firm
  KPP pozytywnie oceniła projekt drugiego etapu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zdaniem pracodawców, dokument opracowany przez Ministerstwo Gospodarki zawiera rozwiązania oczekiwane przez przedsiębiorców, poprawiające ich sytuację prawną w kontaktach z organami kontroli. Tworzy także nowoczesny system rejestracji i ewidencji przedsiębiorców oraz informacji o nich. więcej »
 • 07-08-2008
  KPP: Państwo ciągle mało przyjazne
  Janusz Palikot, przewodniczący sejmowej komisji „Przyjazne Państwo”, podsumował siedmiomiesięczny okres jej prac. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich nie spełniono dotąd obietnic usunięcia wielu absurdalnych przepisów – żaden z projektów opracowanych przez komisję nie wszedł w życie. więcej »
 • 05-08-2008
  Pracownicy ze Wschodu: Bez zezwolenia przez 9 miesięcy
  Propozycję wydłużenia z 6 do 9 miesięcy okresu, w jakim Białorusini, Ukraińcy i Rosjanie mogą pracować w Polsce bez zezwolenia, przedstawiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Rozwiązanie takie popiera Konfederacja Pracodawców Polskich, która wzywa ponadto do usprawnienia procesu wydawania wiz dla pracowników ze Wschodu. więcej »
 • 05-08-2008
  Propozycje nowelizacji kodeksu pracy po myśli pracodawców
  Propozycje zmian w prawie pracy autorstwa sejmowej komisji „Przyjazne Państwo” zostały dobrze przyjęte przez Konfederację Pracodawców Polskich. Organizacja popiera m.in. skrócenie ochrony zatrudnionych w wieku przedemerytalnym, zniesienie urlopu na żądanie czy możliwość „zastępczego powiadomienia” o wypowiedzeniu umowy o pracę. więcej »
 • 04-08-2008
  Pracodawcy chwalą ułatwienia dla SSE
  4 sierpnia weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich to kolejny krok ułatwiający lokowanie inwestycji na ich terenie. więcej »
« poprzednia[ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

21.06.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
26.06.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY