INDEKS TEMATYCZNY » Konfederacja Pracodawców Polskich

 • 22-01-2009
  KPP o systemie opieki zdrowotnej
  Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich głównym problemem sektora opieki zdrowotnej w Polsce nie jest jego zbyt niskie finansowanie, ale brak przejrzystego i efektywnego systemu gospodarowania środkami publicznymi. Zdaniem Andrzeja Malinowskiego, prezydenta KPP, w opiece zdrowotnej należy wprowadzić nowe regulacje, które zapewnią równy dostęp do publicznych pieniędzy zarówno państwowym, jak i prywatnym placówkom. więcej »
 • 15-01-2009
  KPP za dbiurokratyzowaniem relacji pracodawca - pracownik
  Uproszczenie procedury wydawania świadectw pracy i zmiana zasad przeprowadzania wstępnych badań lekarskich to główne cele projektu nowelizacji Kodeksu pracy, przedstawionego na wspólnym posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Ustawodawczej, Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Nowa ustawa ma doprowadzić do zniesienia obciążeń biurokratycznych nałożonych na pracodawców. Projekt cieszy się poparciem Konfederacji Pracodawców Polskich. więcej »
 • 08-01-2009
  KPP nie chce obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego dla przedsiębiorców
  Konfederacja Pracodawców Polskich opowiada się przeciwko wprowadzeniu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących. Rozszerzenie obowiązku ubezpieczenia znalazło się w poselskim projekcie zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. więcej »
 • 08-01-2009
  Uelastycznienie rynku pracy lekarstwem na kryzys?
  Konfederacja Pracodawców Polskich wzywa do niezwłocznego zmodyfikowania przepisów Kodeksu pracy, tak by możliwe było stosowanie przez polskie firmy systemów elastycznego rozliczania czasu pracy. więcej »
 • 07-01-2009
  KPP o nowych zasadach karania za wykroczenia przeciwko konkurencji
  Konfederacja Pracodawców Polskich obawia się, że wprowadzenie z początkiem roku przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nowych wytycznych w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorców naruszających prawo antymonopolowe może znacznie usztywnić stosowanie przepisów, co niekorzystnie wpłynie na sytuację firm. więcej »
 • 06-01-2009
  KPP: Chaos w podatkach
  Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich wprowadzona z początkiem roku zmiana stawek podatkowych z 19, 30 i 40 proc. na 18 i 32 proc. nie realizuje w pełni postulatów przedsiębiorców, którzy domagali się zmian w podatkach — zamiast uprościć system, komplikuje go jeszcze bardziej. więcej »
 • 06-01-2009
  Przedsiębiorcy popierają zasadę finansowej odpowiedzialności urzędników za błędne decyzje
  Milowym krokiem na drodze do pełnego urzeczywistnienia zasad państwa prawa nazwała Konfederacja Pracodawców Polskich spodziewane przyjęcie przez Sejm przepisów o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Pod koniec grudnia rząd poparł poselski projekt ustawy w tej sprawie. więcej »
 • 10-12-2008
  KPP przeciwna nowym wydatkom z Funduszu Pracy
  Senat rozpoczął prace nad przyjętą w piątek przez Sejm nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wśród przyjętych przez posłów zmian są rozwiązania, którym sprzeciwia się Konfederacja Pracodawców Polskich, uznając, że niekorzystnie wpłyną na nasz rynek pracy. więcej »
 • 08-12-2008
  Przedsiębiorcy: Zmniejszenie biurokracji ułatwi przetrwanie kryzysu
  — W warunkach kryzysowych zminimalizowanie biurokratycznych ograniczeń i zmiana złego prawa mogą być czynnikami fundamentalnie wpływającymi na wzrost PKB — powiedział Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, który w piątek, wraz z liderami największych organizacji pracodawców, przedstawił wspólne propozycje działań ograniczających wpływ osłabienia światowej koniunktury na polską gospodarkę. więcej »
 • 01-12-2008
  KPP protestuje przeciwko nowym uprawnieniom kontrolnym UKE
  Rozszerzenie uprawnień kontrolnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wprowadzone w ramach drugiego etapu zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, zostało oprotestowane przez Konfederację Pracodawców Polskich. Andrzej Malinowski, prezydent KPP, zwrócił się do premiera z apelem o „powstrzymanie niekorzystnych dla przedsiębiorców działań”. więcej »
« poprzednia[ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

27.05.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.06.2024

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY