INDEKS TEMATYCZNY » Emerytury

 • 08-12-2015
  Emerytura za pracę za granicą w UE – część 2
  Zmiana państwa miejsca zatrudnienia (ubezpieczenia) skutkuje zmianą systemu, do którego odprowadzane są składki ubezpieczeniowe. Takie zmiany, szczególnie częste, mogą powodować trudności w spełnieniu warunków wymaganych do uzyskania emerytury w danym państwie. Te warunki to najczęściej: posiadanie wymaganego stażu ubezpieczeniowego oraz ukończenie wieku emerytalnego. więcej »
 • 07-12-2015
  Emerytury i renty kosztują prawie 200 mld zł rocznie
  W ubiegłym roku w Polsce łączna kwota wypłaconych świadczeń emerytalno-rentowych wyniosła trochę ponad 199,6 mld zł, co oznacza wzrost o 2,7 proc. rok do roku – wynika z nowego raportu pn. „Emerytury i renty w 2014 r.”, który opublikował Główny Urząd Statystyczny.  więcej »
 • 25-11-2015
  Czy okres nauki w szkole wyższej będzie uwzględniony w stażu emerytalnym?
  Przed 1 stycznia 1999 r. za okres nieskładkowy, uwzględniany przy ustalaniu prawa do świadczeń lub ich wysokości, uznawany był okres nauki w szkole wyższej na jednym tylko kierunku. Jednak można było go ująć tylko w takim wymiarze, jaki przewidywał program określonych studiów w określonym czasie (np. nauka na wydziale prawa trwała w pewnym czasie 4 lata, a obecnie 5 lat), nawet gdy ukończenie edukacji, tj. zaliczenie wszystkich semestrów przewidzianych programem studiów, a więc uzyskanie absolutorium, przypadało później. więcej »
 • 06-10-2015
  Emerytura za pracę za granicą w UE – część 1
  „Co z moją emeryturą, kto mi ją przyzna i będzie wypłacał, skoro posiadam okresy ubezpieczenia w kilku państwach członkowskich UE?” – to pytanie, które coraz częściej jest zadawane przez polskich pracowników migrujących. więcej »
 • 18-09-2015
  Emerytura na nowych zasadach dla osób urodzonych przed 1949 r.
  ZUS obliczy emeryturę według nowych zasad tym ubezpieczonym, urodzonym przed 1 stycznia 1949 r., którzy spełniają wszystkie warunki określone w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 748), zwanej dalej ustawą emerytalną. więcej »
 • 17-09-2015
  Emerytury i renty 2016. Świadczeniobiorcy dostaną jednorazowe dodatki
  W 2016 r. emeryci i renciści, których świadczenia nie przekraczają 2 tys. zł, będą mogli liczyć na jednorazowe dodatki – wynika z projektu nowej ustawy, którą w środę opublikował resort pracy i polityki społecznej. Łączne koszty dodatków wynieść mają ok. 1,4 mld zł. więcej »
 • 04-09-2015
  Okres służby wojskowej w stażu emerytalnym
  Zapytanie nr 8353 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie włączenia zasadniczej służby wojskowej do okresu składkowego ZUS więcej »
 • 07-08-2015
  Prawo do okresowej emerytury kapitałowej
  W myśl art. 7 ustawy z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1097), zwanej dalej ustawą o emeryturach kapitałowych, ze środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przysługuje okresowa emerytura kapitałowa. Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi OFE do ukończenia 67. roku życia. więcej »
 • 31-07-2015
  Emerytura częściowa a wysokość świadczenia po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego
  Ubezpieczony (mężczyzna) urodzony 15 stycznia 1950 r. ukończy 15 września 2015 r. powszechny wiek emerytalny wynoszący 65 lat i 9 miesięcy. Dotychczas udowodnił 40-letni staż składkowy i nieskładkowy. Należy do otwartego funduszu emerytalnego. Kiedy powinien złożyć wniosek o emeryturę częściową oraz jakie warunki musi spełnić, aby ją otrzymać? więcej »
 • 24-07-2015
  Kto i kiedy może wycofać wniosek o emeryturę? Pracownik czy zakład pracy?
  W myśl przepisu art. 116 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 748), zwanej dalej ustawą emerytalną, postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej. więcej »
« poprzednia[ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY