INDEKS TEMATYCZNY » Emerytury

 • 26-04-2017
  Rząd szykuje skok na składki?
  Interpelacja nr 11291 do prezesa Rady Ministrów w sprawie planowanego zajęcia składek ZUS Polaków więcej »
 • 22-03-2017
  Będą dodatkowe składki emerytalne?
  Interpelacja nr 10433 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości wprowadzenia dodatkowej zryczałtowanej składki emerytalnej więcej »
 • 08-12-2016
  Emerytury i renty 2017: Kwota wolna od potrąceń w górę
  W 2017 r. podwyższona zostanie wysokość kwoty emerytury i renty wolnej od potrąceń i egzekucji – wynika z nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którą podpisał w tym tygodniu prezydent Andrzej Duda. Kwota wolna od potrąceń wynosić ma 75 proc. kwoty najniższej emerytury lub renty. więcej »
 • 07-12-2016
  Sposoby i terminy wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych
  Zgodnie z art. 100 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa. więcej »
 • 25-10-2016
  Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników a emerytura z ZUS
  Osoby, które mają staż wypracowany w gospodarstwie rolnym, podczas którego płaciły składki do KRUS, jak również staż emerytalny poza rolnictwem, podczas którego były opłacane składki do ZUS, nabędą prawo do świadczenia z obu systemów. więcej »
 • 22-09-2016
  Emerytury i renty – Senat zajmie się świadczeniami dla kobiet z rocznika ‘53 
  Senacka komisja ds. praw człowieka, praworządności i petycji zajmie się kontrowersyjnymi przepisami dotyczącymi zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób urodzonych po 1948 r., które pobierały wcześniejszą emeryturę. Komisja przyjęła już na początku tego tygodnia uchwałę o podjęciu odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej.  więcej »
 • 13-09-2016
  Czy wynagrodzenie członka zarządu spółki wpływa na zawieszenie emerytury?
  Zgodnie z art. 127 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 887), zwanej dalej ustawą emerytalną, oraz § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz.U. Nr 58, poz. 290, z późn. zm.), emeryt lub rencista jest zobowiązany zawiadomić organ rentowy o podjęciu działalności, o której mowa w art. 104 ust. 1-4 ustawy, tj. zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po upływie roku kalendarzowego – o wysokości tego przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. więcej »
 • 07-09-2016
  Czym jest praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?
  Postępowanie mające na celu ustalenie, czy osoba zainteresowana spełnia warunki do nabycia świadczeń emerytalno-rentowych, w tym do emerytury wcześniejszej lub pomostowej, należy - zgodnie z art. 115 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887, z późn. zm.) oraz z art. 68 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 963, z późn. zm.) - do kompetencji jednostek organizacyjnych ZUS. więcej »
 • 25-08-2016
  Emerytury z OFE do gruntownej zmiany?
  Interpelacja nr 4682 w sprawie planowanych zmian w OFE. więcej »
 • 19-07-2016
  MRPiPS. Pomoc społeczna dla osób z niską emeryturą
  Interpelacja nr 4045 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie podjęcia działań odnoszących się do najniższych uposażeń rentowo-emerytalnych więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

24.06.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
26.06.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.06.2024

Szkolenie on-line: Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym (KSR 11)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY