INDEKS TEMATYCZNY » Dyrektywy UE

 • 28-06-2010
  20 państw członkowskich narusza zasady jednolitego rynku w dziedzinie energii
  Z myślą o stworzeniu jednolitego rynku gazu i energii elektrycznej, Komisja podjęła decyzję o przesłaniu 35 osobnych wezwań do 20 państw członkowskich, w tym Polski, w sprawie pełnego wdrożenia i zastosowania różnych aspektów przepisów unijnych. Celem tych przepisów jest zwiększenie potencjału i przejrzystości rynków gazu i energii elektrycznej. Efektywny i sprawnie działający unijny jednolity rynek energii ma umożliwić konsumentom wybór między poszczególnymi dostawcami sprzedającymi gaz i energię elektryczną po rozsądnej cenie, ma być dostępny dla wszystkich dostawców, w szczególności tych najmniejszych oraz tych, którzy inwestują w energię ze źródeł odnawialnych. więcej »
 • 25-06-2010
  Tempo ograniczania emisji mniej dotkliwe dla polskich firm
  – Udało się nieco złagodzić niektóre niekorzystne dla nas zapisy dyrektywy o emisjach przemysłowych – ocenia Daria Kulczycka, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu PKPP Lewiatan. Parlament Europejski prawdopodobnie zgodzi się częściowo na ulgowe traktowanie polskich firm, dzięki czemu krajowy przemysł i energetyka nie będą musiały drastycznie zmniejszyć emisji gazów i pyłów, co mogło kosztować przedsiębiorstwa nawet 50 mld zł. więcej »
 • 07-06-2010
  Usługi płatnicze – Polska ociąga się z wdrożeniem unijnej dyrektywy
  Komisja Europejska upomniała osiem państw członkowskich z wprowadzeniem do krajowego ustawodawstwa unijnych przepisów dotyczących usług płatniczych. Cypr, Grecja, Hiszpania, Polska, Rumunia i Szwecja otrzymają uzasadnione opinie ponaglające do pełnego wdrożenia dyrektywy. Celem unijnej regulacji jest zagwarantowanie, że elektroniczne płatności w skali całej UE – w szczególności operacje przelewów bankowych, poleceń zapłaty oraz płatności kartą płatniczą – będą równie łatwe, skuteczne i bezpieczne, jak analogiczne transakcje wykonywane w granicach jednego państwa członkowskiego. więcej »
 • 02-06-2010
  Rynki telekomunikacyjne w UE: Wzrost konkurencji i brak jednolitego rynku
  Najnowsze sprawozdanie Komisji Europejskiej pokazuje, że unijne rynki telekomunikacyjne stały się bardziej konkurencyjne dzięki wytycznym opracowanym przez KE w ramach procesu konsultacji i przeglądu, w trakcie którego krajowe organy regulacyjne informują z wyprzedzeniem o planach uregulowania części krajowego rynku telekomunikacyjnego. Dzięki tej procedurze przedsiębiorstwa i obywatele korzystają z szerszej oferty usług i z niższych cen. W sprawozdaniu zauważono jednak również, że w UE nie udało się jeszcze stworzyć jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych. więcej »
 • 01-06-2010
  Podwyżka stawek VAT na książki, żywność i nowe mieszkania raczej nieunikniona
  Interpelacja nr 15591 do ministra finansów w sprawie podwyższenia stawki podatku VAT na podstawowe artykuły żywnościowe więcej »
 • 21-05-2010
  Zmiany w certyfikatach efektywności energetycznej dla sprzętu AGD
  Parlament Europejski zatwierdził nowelizację przepisów dotyczących systemu oznaczania efektywności energetycznej produktów. Nowe ustawodawstwo w tej dziedzinie ma pozwolić konsumentom na obniżenie rachunków za energię. Unia, jako całość także odniesie korzyści, osiągając cel zmniejszenia o 20 proc. zużycia energii do roku 2020. więcej »
 • 19-05-2010
  Obowiązkowe etykietowanie tekstyliów według nowych zasad?
  Posłowie Parlamentu Europejskiego poparli propozycję ujednolicenia przepisów dotyczących systemu oznakowania wyrobów włókienniczych sprzedawanych w UE, zgodnie z którą oznaczenie pochodzenia tekstyliów powinno być obowiązkowe. Parlament nie wyklucza, że konieczna będzie wkrótce zupełnie nowa propozycja legislacyjna dotycząca nowych wymogów w zakresie etykietowania. więcej »
 • 19-05-2010
  Doradcy podatkowi czekają na zniesienie barier
  Interpelacja nr 14939 do ministra finansów w sprawie doradztwa podatkowego więcej »
 • 30-04-2010
  Samozatrudnieni jak kierowcy na etacie – ZRP krytykuje decyzję komisji PE
  Komisja do spraw zatrudnienia i spraw socjalnych Parlamentu Europejskiego przegłosowała (30 głosów za, 19 przeciw) objęcie samozatrudnionych nową dyrektywą o organizacji czasu pracy osób wykonujących działania w ramach transportu drogowego. Tym samym komisja opowiedziała się za  rozwiązaniem, zgodnie z którym kierowcy pracujący na zasadach samozatrudnienia powinni przestrzegać europejskich przepisów regulujących czas pracy, podobnie jak kierowcy zatrudnieni w firmach przewozowych. Wynik głosowania krytykuje m.in. Związek Rzemiosła Polskiego. więcej »
 • 27-04-2010
  Podatek VAT: Film w kinie – 7% a na DVD - 22%
  Interpelacja nr 14861 do ministra finansów w sprawie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu usunięcie nierówności w opodatkowaniu podatkiem VAT usług związanych z kulturą, w szczególności wyświetlania filmów i ich wypożyczania więcej »
« poprzednia[ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY