INDEKS TEMATYCZNY » Dyrektywy UE

 • 09-11-2010
  Ograniczenie emisji CO2: Nowa dyrektywa UE
  Bardziej rygorystyczne regulacje w sprawie emisji z obiektów przemysłowych wprowadzą przyjęte właśnie przepisy Unii Europejskiej. Nowa dyrektywa spowoduje ograniczenie emisji z dużych obiektów energetycznego spalania w całej UE, przyniesie także znaczne oszczędności poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych i zapewnienie bardziej wyrównanych warunków konkurencji dla przemysłu. więcej »
 • 29-10-2010
  Niemcy źle zaimplementowali dyrektywę? – polscy podatnicy mają problemy
  Interpelacja nr 17436 do ministra finansów w sprawie problemów polskich przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz niemieckich kontrahentów, którzy nie posiadają numeru VAT UE więcej »
 • 22-10-2010
  Płatny urlop macierzyński wydłużony do 20 tygodni w całej UE
  Wydłużenie z 14 do 20 w pełni płatnych tygodni minimalnego urlopu macierzyńskiego w UE, a także uprawnienie do płatnego, co najmniej dwutygodniowego urlopu dla ojców – takie rozwiązania znalazły się w przyjętych przez Parlament Europejski zmianach w dyrektywa Rady 92/85/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią. więcej »
 • 22-10-2010
  30-dniowy termin na zapłatę należności – projekt nowej dyrektywy
  W relacjach między przedsiębiorstwami oraz między przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi będzie obowiązywał standardowy, 30-dniowy okres regulacji płatności – postanowił Parlament Europejski. Celem przyjętej dyrektywy jest zapewnienie firmom, zwłaszcza małym i średnim, lepszych warunków działania i rozwoju, a także ograniczenie groźby wpadnięcia w trudności finansowe z powodu opóźnień w regulowaniu płatności przez kontrahentów. więcej »
 • 04-10-2010
  Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy: Polski system pozwoleń niezgodny z dyrektywą
  Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciw Polsce przed Trybunałem Sprawiedliwości w związku z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie wydawania pozwoleń związanych z zasobami węglowodorów. Przepisy te mają przyczyniać się do lepszej integracji rynku wewnętrznego energii, ograniczania kosztów i zwiększenia konkurencyjności gospodarczej. Decyzja jest następstwem uzasadnionej opinii, którą przesłano polskim władzom w 2008 r. więcej »
 • 01-10-2010
  Rejestrowanie pojazdów przystosowanych do ruchu lewostronnego także Polsce?
  Polskie przepisy wymagają, by kierownica znajdowała się po lewej stronie pojazdu. Obecnie w Polsce nie można zarejestrować ani nowych, ani używanych samochodów, które przystosowane są do ruchu lewostronnego. Komisja uważa, że takie przeszkody w rejestrowaniu pojazdów stanowią nieproporcjonalną barierę dla przywozu do Polski samochodów przystosowanych do ruchu lewostronnego z innych państw członkowskich UE i wezwała Polskę do ich usunięcia. więcej »
 • 01-10-2010
  Usługi płatnicze: Polska pozwana przez KE za niewdrożenie przepisów o SEPA
  Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości pozwu przeciwko Polsce w związku z niewdrożeniem do prawa krajowego dyrektywy o usługach płatniczych. Celem dyrektywy jest zagwarantowanie, by płatności elektroniczne w skali całej UE – w szczególności operacje przelewów bankowych, poleceń zapłaty oraz płatności kartami płatniczymi – stały się równie łatwe, skuteczne i bezpieczne, jak analogiczne transakcje wykonywane w granicach jednego państwa członkowskiego. Zapewnia ona podstawę prawną umożliwiającą wprowadzenie jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA – Single Euro Payments Area). więcej »
 • 01-10-2010
  Możliwy wniosek do ETS przeciwko Polsce
  Polska znalazła się wśród pięciu państw członkowskich, które Komisja Europejska wezwała jak najszybszego zastosowania się do unijnych norm jakości powietrza. Obok Polski także Austria, Czechy, Niemcy i Słowacja do tej pory nie zdołały podjąć środków przeciwdziałających przekroczeniu emisji cząstek tzw. pyłu PM10. W przypadku braku zadowalających odpowiedzi z ich strony Komisja może skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. więcej »
 • 29-09-2010
  Nadzór nad gospodarką UE - Komisja proponuje zmiany
  Komisja Europejska przyjęła pakiet ustawodawczy przewidujący wzmocnienie zarządzania gospodarczego w UE i w strefie euro. Proponowane reformy mają zagwarantować Unii Europejskiej oraz strefie euro bardziej skuteczną koordynację polityki gospodarczej. Dzięki nim UE i strefa euro powinny dysponować wystarczającymi zdolnościami i siłą, aby prowadzić rozważną politykę gospodarczą, a co za tym idzie przyczyniać się do trwalszego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zgodnie ze strategią „Europa 2020” - ocenia Komisja. więcej »
 • 24-09-2010
  Europejskie produkcje stanowią 2/3 programów telewizyjnych nadawanych w UE
  W latach 2007-2008 nadawcy telewizyjni w UE wypełnili 63 proc. czasu antenowego programami wyprodukowanymi w UE, a 35 proc. utworami niezależnymi europejskich producentów – wynika ze sprawozdania opublikowanego przez Komisję Europejską. Co dwa lata KE publikuje raport z postępów we wspieraniu obecności utworów europejskich w telewizji w całej UE, które stanowi jeden z celów unijnej dyrektywy o medialnych usługach audiowizualnych. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY