INDEKS TEMATYCZNY » Dyrektywy UE

 • 20-04-2010
  Stan implementacji unijnych dyrektyw dotyczących rynku finansowego
  Interpelacja nr 14104 do ministra finansów w sprawie zaległości w implementacji unijnych dyrektyw dotyczących rynku finansowego więcej »
 • 13-04-2010
  Skutki opóźnień we wdrażaniu dyrektyw unijnych
  Interpelacja nr 13913 do prezesa Rady Ministrów w sprawie opóźnień związanych z wdrażaniem unijnych dyrektyw więcej »
 • 06-04-2010
  Boiska w ramach programu „Orlik” - bez szans na zwolnienie z VAT
  Interpelacja nr 14284 do ministra finansów w sprawie podatku VAT od inwestycji objętych programem ˝Moje boisko - Orlik 2012˝ więcej »
 • 01-04-2010
  Orzecznictwo: Podatek od czynności cywilnoprawnych przy wniesieniu wkładu niepieniężnego do spółki
  Tezy: 1. Zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest zmiana umowy spółki kapitałowej a nie czynność wniesienia wkładu niepieniężnego. Zmiana umowy spółki prawa handlowego skutkująca wniesieniem wkładu niepieniężnego powodująca podwyższenie kapitału zakładowego nie jest tożsama z czynnością wniesienia do spółki prawa handlowego wkładu niepieniężnego. 2. Fakt zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług wkładów niepieniężnych wnoszonych do spółek prawa handlowego pozostaje bez wpływu na istnienie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych od zmiany umowy spółki. Zarówno przepis art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jak przepis § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie daje podstawy do tego by czynność wniesienia aportu do spółki prawa handlowego nie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych. więcej »
 • 19-03-2010
  Ceny hurtowe w telekomunikacji: KE żąda wyjaśnień od Polski
  Komisja Europejska zażądała od Polski informacji na temat wdrożenia unijnych przepisów dotyczących telekomunikacji. KE jest zaniepokojona faktem, że Polsce prawdopodobnie nie udało się poprawnie wdrożyć do prawa krajowego unijnych przepisów dotyczących ustalania cen za hurtowe usługi telekomunikacyjne. Spowodowało to niepewność prawną i może być dyskryminujące dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych – uważa Komisja. więcej »
 • 19-03-2010
  Unijne dyrektywy naruszane przez Polskę – będą wnioski do ETS
  Komisja Europejska zapowiedziała skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Polsce z powodu niezgodnych z prawem UE przepisów dotyczących funduszy emerytalnych oraz (obok Grecji, Holandii, i Portugalii) z powodu niewdrożenia unijnej dyrektywy dotyczącej oceny ostrożnościowej przypadków nabycia udziałów w podmiotach sektora finansowego. więcej »
 • 04-03-2010
  Przegląd systemu EU PILOT
  Komisja Europejska przedstawiła pierwsze sprawozdanie z oceny funkcjonowania systemu „EU Pilot”, który wprowadzono, by zapewnić obywatelom i przedsiębiorcom lepszą pomoc w egzekwowaniu prawa UE. Sprawozdanie pokazuje, jak Komisja wraz z piętnastoma państwami członkowskimi zacieśniła współpracę w celu zmniejszenia liczby formalnych postępowań wszczynanych w związku z naruszeniem prawa i skrócenia czasu oczekiwania obywateli i przedsiębiorców na ich wyniki. KE zaproponowała też włączenie do projektu wszystkich państw członkowskich. więcej »
 • 02-03-2010
  Lewiatan: Projekt zmian w VAT niezgodny z unijną dyrektywą
  Zespół ekspertów ds. VAT Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan uważa, że niektóre przepisy projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług z 11 lutego 2010 r. są  niezgodne z dyrektywą Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zgodnie z unijną dyrektywą, państwa członkowskie mają obowiązek zwolnić z podatku VAT transakcje udzielania kredytów i pośrednictwo kredytowe, a także zarządzanie kredytami przez kredytodawcę. więcej »
 • 02-03-2010
  UE: Coraz szybsze postępy we wdrażaniu dyrektyw w sprawie wspólnego rynku
  Państwa członkowskie nigdy nie spisały się lepiej w zakresie terminowego wdrażania do prawa krajowego uzgodnionych przepisów dotyczących rynku wewnętrznego – ocenia Komisja Europejska. Według najnowszej tabeli wyników rynku wewnętrznego, średnio tylko 0,7 proc. dyrektyw z tej dziedziny, dla których minął termin transpozycji, nie zostało wdrożonych do prawa krajowego, w porównaniu z 1 proc. w lipcu 2009 r. Oznacza to, że państwa członkowskie osiągnęły wynik znacznie poniżej uzgodnionej przez szefów państw i rządów wartości docelowej w wysokości 1proc., która miała zostać osiągnięta najpóźniej do 2009 r. więcej »
 • 19-02-2010
  Orzecznictwo podatkowe: Błąd w implementacji dyrektywy nie może pozbawiać podatnika prawa do odliczenia
  Tezy: 1. Wprowadzenie w § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwolnienia od podatku od towarów i usług czynności aportu wnoszonego do spółki prawa handlowego lub cywilnej jest sprzeczne z prawem wspólnotowym, nie ma bowiem podstawy do takiego zwolnienia ani w Tytule X poprzednio obowiązującej VI Dyrektywy 77/388/EWG, ani w Tytule IX obecnie obowiązującej Dyrektywy 2006/112/WE. Polski prawodawca dokonał więc wadliwej implementacji przepisów VI Dyrektywy 77/388/EWG, obecnie Dyrektywy 2006/112/WE, na grunt polskiego sytemu prawnego i wadliwość ta w efekcie prowadzić musi do bezskuteczności regulacji zawartej w § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. ... więcej »
« poprzednia[ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY