INDEKS TEMATYCZNY » Dyrektywy UE

 • 24-08-2010
  Podatek VAT: Usługi świadczona drogą elektroniczną
  Ustawa o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) określa w kilku miejscach specjalne zasady traktowania usług elektronicznych (świadczonych drogą elektroniczną). Szczególnego znaczenia nabiera właściwe rozpoznanie usługi w przypadku świadczenia usług międzynarodowych (ustalenie właściwego miejsca świadczenia usługi). Jednak istnieją w ustawie o VAT również inne odmienności dotyczące świadczenia usług elektronicznych. Dlatego też warto wiedzieć, jakie usługi uważane są za elektroniczne – tym bardziej że ustawa przywołuje w swojej definicji treść rozporządzenia unijnego. więcej »
 • 19-08-2010
  Spójności, ty nad poziomy wylatuj
  Wysuwam śmiałą tezę: nie ma w Polsce przepisu, który jest spójny do samego końca i nie jest sprzeczny z innym przepisem. Czasem niespójność jest pozorna, co nie znaczy, że nie występuje. Przykładem może być e-faktura. W przepisie e-faktura jest, w urzędzie skarbowym nie występuje, chociaż po ostatniej wojnie medialnej można powiedzieć, że nie występowała. Założę się jednak, że na wszelki wypadek wielu przedsiębiorców e-fakturę drukuje, zgina w pół, że niby przyszła pocztą i wsadza do segregatora z napisem „Faktury VAT 2010”. więcej »
 • 18-08-2010
  Ograniczenia w stosowaniu PCW – branża chemiczna przeciwna
  Przeciwko planowanemu przez Parlament Europejski zaostrzeniu warunków stosowania polichlorku winylu (PCW) w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym protestują przedsiębiorcy z należącej do PKPP Lewiatan Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, a także Fundacja PlasticsEurope Polska. Według nich nowe przepisy silnie uderzą w branżę, a szczególnie w małe i średnie przedsiębiorstwa. więcej »
 • 13-08-2010
  Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
  Zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług dotyczą dostosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wykorzystujących odwołania do klasyfikacji statystycznej (obecnie jest to Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. – Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm. – PKWiU 1997) do klasyfikacji obecnie obowiązującej w statystyce. więcej »
 • 04-08-2010
  Pracujący na własny rachunek z prawem do urlopu rodzicielskiego
  Zgodnie z wchodzącym dziś w życie prawodawstwem UE, osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz ich partnerzy zyskają lepszą ochronę socjalną, w tym po raz pierwszy – prawo do urlopu macierzyńskiego. Dyrektywa dotycząca osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz ich małżonków (dyrektywa 2010/41/UE) uchyla i zastępuje poprzednie przepisy (dyrektywę 86/613/EWG), wzmacniając prawo do ochrony socjalnej milionów kobiet na rynku pracy i promując wśród nich przedsiębiorczość. Obecnie zaledwie jedna trzecia przedsiębiorców to kobiety. więcej »
 • 20-07-2010
  Decyzja podatkowa nie może naruszać prawa wspólnotowego
  Teza: W stanie prawnym i faktycznym istniejącym po dniu 1 maja 2004 r., "rażące naruszenie prawa" w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) zachodzi nie tylko wtedy, gdy istnieje oczywisty dysonans pomiędzy treścią przepisu a rozstrzygnięciem objętym decyzją, ale także wówczas, gdy organ podatkowy wydał decyzję ostateczną w oparciu o przepis prawa krajowego, która to norma prawna, poprzez proste zestawienie, pozostaje w oczywistej sprzeczności z prawem wspólnotowym. więcej »
 • 09-07-2010
  Zakaz odliczania podatku naliczonego w transakcjach importu usług z tzw. rajów podatkowych niezgodny z prawem wspólnotowym
  W dniu 8.07.2010 r. przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości („ETS”) odbyła się rozprawa dotycząca zgodności z prawem wspólnotowym art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, wprowadzającego zakaz odliczania podatku naliczonego w transakcjach importu usług z tzw. „rajów podatkowych”. W postępowaniu polską spółkę reprezentowali doradcy podatkowi Jerzy Martini oraz Marek Wojda z kancelarii Baker & McKenzie. W ocenie doradców podatkowych Baker & McKenzie, bezwarunkowy zakaz odliczania podatku naliczonego w przypadku, gdy płatność za nabywaną usługę kierowana jest do kraju wymienionego na liście rajów podatkowych, jest niezgodny z prawem unijnym. więcej »
 • 08-07-2010
  Inteligentny system transportowy w UE zatwierdzony
  Parlament Europejski przyjął nowe ramy prawne dla inteligentnego systemu transportowego (ITS). Zdaniem Komisji, dzięki ITS system transportowy może stać się bardziej ekologiczny, bezpieczniejszy i wydajny. Nowo przyjęta dyrektywa powinna przyśpieszyć rozpowszechnienie innowacyjnych technologii transportowych w Europie. więcej »
 • 02-07-2010
  Deloitte: Większość banków nie spełnia wymogów dyrektywy MiFID
  Eksperci firmy doradczej Deloitte sprawdzili, w jaki sposób w polskich bankach zostały wdrożone nowe regulacje wprowadzające na polski rynek postanowienia unijnej dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych - MiFID. Według przygotowanej analizy, jest lepiej niż rok temu, jednak nadal blisko 2/3 badanych banków komercyjnych nie spełnia obowiązujących standardów w sposób zadowalający. więcej »
 • 01-07-2010
  Unijna dyrektywa o usługach – trwają konsultacje
  Z końcem grudnia 2009 r. minął termin transpozycji do prawa krajowego dyrektywy o usługach.  Od stycznia br. wszystkie państwa członkowskie wraz z Komisją Europejską uczestniczą w procesie wzajemnej oceny, która obejmuje niektóre aspekty ich prawa krajowego mające zastosowanie do usługodawców. Procedura wzajemnej oceny została przewidziana w dyrektywie. Konsultacje potrwają do 13 września 2010 r. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY