INDEKS TEMATYCZNY » Dyrektywy UE

 • 01-03-2011
  MF: Zwolnienia z podatku VAT wynikają z obowiązujących dyrektyw UE
  Interpelacja nr 19999 do ministra finansów w sprawie zasadności utrzymywania zwolnień z podatku od towarów i usług dla niektórych instytucji i usług więcej »
 • 11-02-2011
  Dyrektywa o emisjach – wysokie koszty wdrożenia
  Zmniejszenie - począwszy od 2016 roku - średnio o połowę ilości pyłów i gazów uwalnianych do atmosfery przewiduje unijna dyrektywa o emisjach przemysłowych. Polskie firmy uzyskały zgodę na częściowo ulgowe traktowanie, dzięki czemu przemysł oraz energetyka nie będą musiały zbyt szybko zamykać starych zakładów. Koszty wdrożenia regulacji nadal jednak będą stanowiły dla firm istotne obciążenie.   więcej »
 • 09-02-2011
  Dyrektywa UE nakłada nowe obowiązki na producentów aut
  Nowe typy samochodów osobowych i niewielkich pojazdów dostawczych będą musiały posiadać światła do jazdy dziennej (Daytime running lights – DRL) – przewiduje obowiązująca od dwóch dni dyrektywa 2008/89/WE. To samo czeka samochody ciężarowe i autobusy 18 miesięcy później, czyli od sierpnia 2012 r. W krajach, które już wcześniej wprowadziły obowiązek jazdy z włączonymi światłami do jazdy dziennej, rozwiązanie to uznano za bardzo ważny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drodze.   więcej »
 • 28-01-2011
  Jednolity rynek usług – plany do 2012 r.
  Komisja Europejska zamierza do 2012 r. wyeliminować problemy w funkcjonowaniu jednolitego rynku usług. Usunięcie niepotrzebnych i obciążających przedsiębiorstwa barier w handlu usługami jest celem dyrektywy o usługach. W rok po upływie terminu transpozycji dyrektywy Komisja i państwa członkowskie zakończyły opracowywanie oceny dotyczącej jej wdrożenia. Wyniki tej tak zwanej „wzajemnej oceny” wskazują, że chociaż wiele dotychczas osiągnięto, nadal nie został w pełni wykorzystany potencjał jednolitego rynku usług.   więcej »
 • 20-01-2011
  Leczenie za granicą – nowa unijna dyrektywa
  Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę w sprawie praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej, która upraszcza zasady leczenia za granicą. Przyjęta regulacja dotyczy kluczowych dla pacjentów kwestii, takich jak zwrot kosztów opieki medycznej i zasady uzyskiwania pozwoleń na leczenie za granicą w sytuacjach, gdy będą one wymagane. Kiedy dyrektywa wejdzie w życie, państwa członkowskie w ciągu 30 miesięcy będą musiały zmienić krajowe regulacje prawne, aby były zgodne z jej postanowieniami.   więcej »
 • 10-01-2011
  Czas pracy – przegląd dyrektywy UE
  Do końca lutego tego roku potrwa drugi etap konsultacji Komisji Europejskiej z przedstawicielami pracowników i pracodawców na poziomie UE w sprawie przeglądu dyrektywy o czasie pracy. KE przedstawiła szczegółowe sprawozdanie z jej wdrożenia przez państwa członkowskie, zaprezentowała również przegląd najnowszych danych na temat tendencji i organizacji czasu pracy oraz społecznych i gospodarczych skutków obowiązujących przepisów w państwach członkowskich.   więcej »
 • 03-12-2010
  Kierowca nie uniknie mandatu za wykroczenie popełnione w innym kraju UE
  Unijni ministrowie transportu uzgodnili tekst nowej dyrektywy w sprawie transgranicznego egzekwowania prawa w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Przewiduje ona karanie kierowców za popełniane za granicą - w innym państwie członkowskim UE - wykroczenia drogowe polegające na rozwijaniu nadmiernej prędkości, niestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej, niezapinaniu pasów bezpieczeństwa i jeździe pod wpływem alkoholu.   więcej »
 • 25-11-2010
  Oznakowanie wyrobów – 2 miesiące na przyjęcie przepisów UE
  Komisja Europejska zwróciła się do Polski o aktualizację ustawodawstwa w zakresie chemikaliów zgodnie z ostatnimi zmianami w przepisach unijnym. Warszawa nie zgłosiła środków transpozycji dyrektywy w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, nie poinformowała też o transpozycji prawodawstwa dotyczącego produktów biobójczych. Polska ma dwa miesiące na spełnienie nowych wymogów. Jeżeli tego nie uczyni, grozi jej proces przed Trybunałem Sprawiedliwości.   więcej »
 • 25-11-2010
  Kredyt konsumencki: Polska zwleka z wdrożeniem dyrektywy UE
  Komisja Europejska wezwała Polskę oraz sześć innych państw członkowskich, by wdrożyły do krajowego prawa przepisy dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W przypadku nieotrzymania zadowalającej odpowiedzi w terminie dwu miesięcy Komisja może postanowić o wniesieniu przeciw upomnianym państwom sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.   więcej »
 • 15-11-2010
  Dyrektywa o funduszach hedgingowych i private equity przyjęta przez europarlament
  Parlament Europejski zatwierdził propozycję nowych regulacji dotyczących alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Nowa dyrektywa wprowadza zapisy dotyczące wyprzedaży aktywów i zasad wynagradzania zarządzających funduszami, określa zasady funkcjonowania tzw. europejskiego paszportu umożliwiającego wprowadzanie funduszy do obrotu w całej UE, a także wymagania w zakresie odpowiedzialności depozytariuszy, kapitału początkowego oraz stosowania dźwigni finansowych. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY