INDEKS TEMATYCZNY » Dyrektywy UE

 • 17-02-2010
  Kupujesz quada? Odlicz cały VAT
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku zakupu pojazdu, tj. quada, przysługuje odliczenie podatku naliczonego od jego zakupu tylko do wysokości 60% nie więcej niż 6000,00 zł, czy też można odliczyć podatek naliczony w całości? więcej »
 • 29-01-2010
  Polskie przepisy antydyskryminacyjne wciąż niedostosowane do dyrektyw UE
  Komisja Europejska przesłała Polsce uzasadnioną opinię w sprawie nieprawidłowego stosowania przepisów UE zakazujących dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w zakresie zatrudnienia i pracy. Termin transpozycji regulujących tę problematykę dwóch dyrektyw do prawa krajowego przez państwa członkowskie, które przystąpiły do UE w 2004 r., upłynął 1 maja 2004 r. więcej »
 • 09-12-2009
  Jest projekt ustawy wprowadzającej dyrektywę usługową
  Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z możliwości tymczasowego świadczenia usług w innym państwie członkowskim UE bez potrzeby prowadzenia w nim przedsiębiorstwa oraz uzyskania zezwolenia, koncesji, licencji, itp. – przewiduje rządowy projekt ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt wprowadza do polskiego prawa postanowienia tzw. dyrektywy usługowej, która znosi bariery w swobodnym przepływie usług na terenie Wspólnoty. więcej »
 • 02-12-2009
  Polska ustawa niezgodna z dyrektywą usługową?
  Zdaniem ekspertów Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur, którzy na zlecenie Konfederacji Pracodawców Polskich przygotowali ekspertyzę projektu ustawy o działalności usługowej autorstwa Ministerstwa Gospodarki, uważają, że zakres tej regulacji jest zawężony w stosunku do zapisów unijnej dyrektywy usługowej. Celem przygotowanego w czerwcu tego roku projektu ustawy jest wdrożenie unijnych przepisów do polskiego prawa. więcej »
 • 25-11-2009
  PE zatwierdził pakiet telekomunikacyjny
  Parlament Europejski zatwierdził nowelizację unijnego prawa w dziedzinie telekomunikacji. Nowe przepisy, które mają zacząć obowiązywać od połowy 2011 roku, m.in. wzmocnią prawa konsumentów i zagwarantują dostęp do Internetu. Mają też zapewnić ochronę danych, zwiększyć konkurencję i zmienić zasady wykorzystywania widma radiowego. więcej »
 • 25-11-2009
  Polacy bez odszkodowań za opóźnienia w ruchu kolejowym
  Rząd zwolnił polskich przewoźników z obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia Wspólnot Europejskich, które nakładają wymóg wypłaty pasażerom odszkodowań za opóźnienia pociągów. Dzięki tej decyzji linie kolejowe nie będą narażone na wypłatę sporych sum w sytuacji, gdy trwa modernizacja infrastruktury - przekonuje rząd. więcej »
 • 24-11-2009
  Coraz bliżej jednolitego unijnego rynku w telekomunikacji
  Unijni ministrowie zatwierdzili w poniedziałek szeroko zakrojoną reformę zmierzającą do wprowadzenia konkurencyjnego, jednolitego rynku telekomunikacyjnego. Według KE, nowe przepisy umożliwią wzrost konkurencyjności i inwestycji na europejskim rynku telekomunikacji, między innymi dzięki zapewnieniu większej pewności prawnej przedsiębiorstwom inwestującym w rozwiązania wykorzystujące szybkie światłowody i sieci bezprzewodowe. Reforma umożliwi również zastosowanie nowych usług telefonii komórkowej. więcej »
 • 23-11-2009
  Polsce grozi pozew przed ETS za naruszenie kolejnej unijnej dyrektywy
  Komisja Europejska wystosowała pod adresem Polski – oraz sześciu innych krajów – uzasadnioną opinię w związku z niewdrożeniem dyrektywy dotyczącej procedur i kryteriów stosowanych w ramach oceny przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w podmiotach sektora finansowego. Jeżeli Komisja nie otrzyma zadowalających odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy, może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. więcej »
 • 30-10-2009
  Banki muszą przyspieszyć wdrażanie dyrektywy MiFID
  Polskie banki będą musiały zintensyfikować działania dostosowawcze, aby zdążyć na czas z wdrożeniem dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) – wynika z najnowszej analizy ekspertów firmy doradczej Deloitte. Kluczowe jest przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń dla doradców bankowych oraz dokonanie przeglądu działań dostosowawczych z zakresu inwestycyjnej ochrony klienta. więcej »
 • 30-10-2009
  Zwrot VAT: Zbyt mało czasu na uzupełnienie wniosku
  Komisja Europejska nakazała Polsce zmianę procedur administracyjnych dotyczących zwrotu VAT podatnikom mającym siedzibę w innym państwie członkowskim. Wniosek ma formę uzasadnionej opinii przewidzianej w Traktacie WE i stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli procedury administracyjne nie zostaną zmienione w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może zdecydować o skierowaniu sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. więcej »
« poprzednia[ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY