Doręczanie pism drogą elektroniczną

Podstawową i w założeniu obligatoryjną formą doręczenia regulowanego w Ordynacji podatkowej jest obecnie droga elektroniczna. Jak czytamy w art. 144a Ordynacji podatkowej w przypadku doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych, pisma doręcza się na:

 

1) adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych;

2) adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, za pomocą której wniesiono podanie, jeżeli adres do doręczeń elektronicznych nie został wpisany do bazy adresów elektronicznych.

Regulacja oznacza, że w przypadku doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu niepublicznego, doręczenie następuje w chwili odebrania korespondencji, co wynika z dowodu otrzymania. Natomiast w przypadku doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu publicznego doręczenie następuje w chwili wpłynięcia korespondencji na ten adres, co wynika z dowodu otrzymania.

Powyższy przepis określa warunki, które muszą być spełnione, aby możliwe było dokonywanie doręczeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nie stanowi jednak podstawy do kwestionowania prawidłowości doręczania decyzji w formie papierowej, czy też nie wyłącza zasady pisemności postępowania administracyjnego.

 

 

Przyjąć zatem należy, że jeżeli doręczenie pisma nastąpiło do rąk właściwego adresata, choćby w formie papierowej, to nie można powiedzieć, że nie doszło do skutecznego doręczenia takiego pisma. Tak przykładowo wyrok WSA w Szczecinie z dnia 12.05.2021 r., I SA/Sz 229/21.

W wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 23.01.2020r., I SA/Rz 847/19:

Wiążący dla ustalenia daty doręczenia pisma w postępowaniu podatkowym drogą elektroniczną jest moment opatrzenia poświadczenia doręczenia podpisem elektronicznym, następujący bezpośrednio po zakończeniu procesu weryfikacji podpisu elektronicznego adresata. Skoro zatem pełnomocnik potwierdził za pomocą bezpiecznego podpisu odbiór skierowanej do niego korespondencji - moment potwierdzenia odbioru przesyłki przez pełnomocnika jest momentem doręczenia decyzji.”

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: doręczenie elektroniczne

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...