Definicje kryptowaluty

Przełom w zakresie ustalenia charakteru prawnego kryptowaluty nastąpił w 2018 r., kiedy po raz pierwszy w polskim systemie prawa pojawiła się definicja wirtualnej waluty. Co ciekawe, definicja ta nie została wprowadzona do żadnej z ustaw podatkowych, lecz do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018r. - ustawa ta weszła w życie 13 lipca 2018 r.

 


Wcześniej


 

Jak czytamy w art. 2 ust. 2 pkt 26 ww. ustawy przez walutę wirtualną rozumie się cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

  1. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  2. międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  3. pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
  4. instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  5. wekslem lub czekiem

- oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

 


Kryptowaluty – podatki i rachunkowość

Czytasz fragment pierwszej lekcji e-kursu: Kryptowaluty – podatki i rachunkowość.

Szczegółowe informacje i formularz zamówienia


 

Analiza treści powyższego przepisu prowadzi do wniosku, że definicja ta w całości pokrywa się z rozważaniami przedstawionymi we wcześniejszych materiałach. Można powiedzieć, że prawodawca wprowadzając definicję kryptowaluty nie dokonał żadnych rewolucyjnych zmian w rozumieniu kryptowaluty i uwzględnił to, co do tej pory zostało wypracowane przez orzecznictwo.

Ponadto warto zaznaczyć, że wprowadzenie definicji kryptowaluty akurat do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie jest przypadkowe. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi, wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi, pośrednictwa w wymianie, prowadzenia rachunków wirtualnych walut zostały obciążone obowiązkiem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przy obrocie walutami wirtualnymi oraz powiadamiania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które sugerują podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Powoduje to, że obrót kryptowalutą staje się bezpieczniejszy.

 


WAŻNE

Pierwsza definicja wirtualnej waluty znajduje się w art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wirtualna waluta to cyfrowe odwzorowanie pewnej wartości, która może zostać wymieniona na inny prawny środek płatniczy i dodatkowo jest akceptowana jako środek wymiany.


 

Wspomnieliśmy wcześniej, że od 1 stycznia 2019 r. w Polsce wprowadzono pierwsze przepisy, dedykowane opodatkowaniu obrotu kryptowalutą. Odbyło się to poprzez nowelizację treści ustawy PIT oraz CIT.

Do powyższych ustaw podatkowych wprowadzono oficjalne definicje wirtualnej waluty, które bezpośrednio odnoszą się do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jak bowiem czytamy w art. 5a pkt 33a ustawy PIT (odpowiednio art. 4a pkt 22a ustawy CIT) wirtualna waluta oznacza walutę wirtualną w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 


WAŻNE

Pamiętajmy, że w stanie prawnym obowiązującym od 13 lipca 2018 r. do 31.12.2018 r. definicja waluty wirtualnej funkcjonowała na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i w trakcie analizy przepisów podatkowych miała charakter pomocniczy.

Od 1.01.2019 r. definicja kryptowaluty umieszczona w ustawie o PIT oraz CIT bezpośrednio odnosi się do art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 


Kryptowaluty – podatki i rachunkowość

Czytasz fragment pierwszej lekcji e-kursu: Kryptowaluty – podatki i rachunkowość.

Szczegółowe informacje i formularz zamówienia


 

Hasła tematyczne: kryptowaluty, kryptowaluty i podatki

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...