ARCHIWUM

 

 • 06-03-2023Kalkulator ZUS do obliczania rocznej składki zdrowotnej
  ZUS udostępnił kalkulator do obliczania rocznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. więcej »
 • 06-03-2023Praca zdalna na stałe w Kodeksie pracy. Nowela wejdzie w życie 7 kwietnia
  Już 7 kwietnia br. w życie wejdą nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej. Formuła ta zostanie na stałe wprowadzona do Kodeksu pracy. Nowe regulacje zastąpią obowiązujące do tej pory przepisy o telepracy. Kodeks pracy będzie dopuszczać pracę zdalną w różnych trybach, a jednocześnie zobowiąże pracodawców do pokrycia określonych kosztów związanych z pracą w tej formule. więcej »
 • 06-03-2023Dni wolne od pracy dla krwiodawców. Resort zdrowia zmieni przepisy
  Honorowi dawcy krwi będą mogli korzystać z uprawnienia w postaci 2 dni zwolnienia od pracy i od wykonywania czynności służbowych – wynika z projektu nowej ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, który przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Regulacje zostaną przy tym doprecyzowane tak, by jasne było, że czas zwolnienia dotyczy całej doby. więcej »
 • 06-03-2023Podatki 2023: Platformy cyfrowe z nowymi obowiązkami sprawozdawczymi
  Z początkiem maja br. w życie wejść powinna nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, która nałoży na operatorów platform cyfrowych nowe obowiązki sprawozdawcze. Szykowane zmiany są krytycznie oceniane przez biznes. Wątpliwości dotyczą głównie zakresu obowiązków i wysokości kar za ich ewentualne nieprzestrzeganie. więcej »
 • 06-03-2023Nowe osłony socjalne dla górników i pracowników branży elektroenergetycznej
  Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało projekt nowej ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego. Pakiet obejmuje urlopy energetyczne, urlopy górnicze oraz jednorazowe odprawy pieniężne. W ciągu najbliższej dekady osłony socjalne mają kosztować budżet państwa ponad 1,2 mld zł. więcej »
 • 06-03-2023Zasady rozliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców w 2023 roku
  Przepisy pozwalają niektórym podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą na uwzględnienie zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Możesz rozliczyć składki opłacone na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wysokość zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne ustalasz na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. W 2023 roku możesz rozliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone od 1 stycznia 2023 roku. Rozliczeniu podlegają te składki, które nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.  więcej »
 • 06-03-20231,5 % podatku dla OPP - jak przekazać środki
  Niskie Podatki pozwalają podatnikom przekazać większą część swojego podatku PIT dla wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Od tego roku można przekazać 1,5%, w poprzednich latach był to 1% podatku.  Aby urząd skarbowy mógł przekazać środki OPP, podatnik musi zapłacić podatek należny wynikający z PIT za 2022 r. w pełnej wysokości do 30 czerwca 2023 r.  Aby otrzymać środki z 1,5% podatku OPP powinny zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Organizacje, które tego nie zrobiły, mają czas do 30 czerwca 2023 r. więcej »
 • 06-03-2023PIT za 2022: Rozliczenie ze sprzedaży kryptowalut
  Jeśli uzyskałeś przychody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych (tzw. kryptowalut) składasz zeznanie roczne PIT-38. Zeznanie składasz nawet, gdy przychody uzyskujesz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z której przychody zaliczasz do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.  Zeznanie musisz złożyć także wtedy, gdy nie uzyskałeś przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych lecz poniosłeś w roku kalendarzowym wydatki na ich nabycie. więcej »
 • 06-03-2023MF: Terminy sprawozdawcze za 2022 r.
  Sprawozdania finansowe za rok 2022 należy sporządzić do 31 marca 2023 r.  W ubiegłym roku terminy sprawozdawcze były dłuższe – z uwagi na pandemię Covid-19.  W bieżącym roku MF rozważa przedłużenie terminu na złożenie zeznań w podatku CIT. więcej »
 • 06-03-2023Sprzedaż znaku towarowego a licencja – różnice
  Rejestrując znak towarowy, podmiot gospodarczy zyskuje prawo do wyłącznego posługiwania się nim. Jednocześnie zapewnia sobie szeroki zakres ochrony. Posiadanie znaku „na własność” pozwala mu rozporządzać oznaczeniem wedle uznania, w tym udzielać na niego licencji innemu podmiotowi lub nawet sprzedać prawo do jego ochrony. Co się wtedy dzieje – czy udzielone licencje przestają obowiązywać? I czym właściwie różni się umowa licencyjna od umowy sprzedaży znaku? Wyjaśniamy! więcej »
 • 06-03-2023Substancja ekonomiczna spółki zagranicznej w kontekście zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
  Wdrożenie do polskiego systemu podatkowego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania unormowanej w art. 119a Ordynacji podatkowej spowodowało wzmożenie kontroli podatkowych skupiających się głównie na podatnikach powiązanych transakcyjnie z podmiotami zagranicznymi. W toku przeprowadzania kontroli naczelną kwestią okazało się prawidłowe zdefiniowanie tzw. substancji ekonomicznej danej jednostki zagranicznej. Organy podatkowe nie posługują się w tym zakresie pożądaną praktyką wnikliwej analizy sytuacji danego podmiotu zagranicznego i jednocześnie pomijają przy tym kluczowe zagadnienie, jakim jest zakres działalności podejmowanej przez te podmioty. Liczne nieprawidłowości w tym zakresie dają podatnikom możliwość udowodnienia, że korzystają z wciąż w pełni legalnej optymalizacji podatkowej. więcej »
 • 06-03-2023Zwolnienie od obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej
  W poprzednim artykule w cyklu ABC zasygnalizowaliśmy, iż rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas wyróżnia dwa typy zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania przychodów w kasie fiskalnej. więcej »
 • 06-03-2023Na co zwracać uwagę przy wyborze konta osobistego?
  W dzisiejszych czasach praktycznie niemożliwe jest spotkanie osoby, która nie posiada własnego konta osobistego. Jego podstawową funkcją jest otrzymywanie przelewów oraz ich zlecanie. Z racji tego, że w sektorze bankowym panuje bardzo duża konkurencja, banki kuszą klientów coraz bardziej atrakcyjnymi modelami kont osobistych. Na co zwrócić uwagę przy wyborze konkretnej oferty? więcej »
 • 03-03-2023Aplikacja mZUS teraz z szerszymi możliwościami
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaktualizował aplikację mobilną mZUS. W nowej wersji aplikacja obejmuje także wnioski dotyczące dofinansowania do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym czy też u dziennego opiekuna (tzw. żłobkowe). Za pośrednictwem mZUS można także składać już wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy. więcej »
 • 03-03-2023Podatki 2023: Przepisy ws. spółek nieruchomościowych wciąż z wątpliwościami
  Z końcem marca br. upłynie termin złożenia informacji CIT-N1/PIT-N1 oraz CIT-N2/PIT-N2 przez spółki nieruchomościowe i ich wspólników. Te obowiązki sprawozdawcze budzą nadal sporo wątpliwości. Część z nich rozwiała niedawna interpretacja ogólna resortu finansów, ale – jak wskazują eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton – przedstawione stanowisko nie jest korzystne dla podatników. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »