ARCHIWUM

 

 • 19-07-2023Obowiązkowy KSeF. Faktury b2c mogą tworzyć problemy
  Z obowiązku e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wyłączone zostać mają faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych (tzw. transakcje b2c) – wynika z aktualnej wersji projektu zmian w ustawie o VAT. Eksperci wskazują, że proponowane przepisy nadal mogą jednak tworzyć problemy interpretacyjne. więcej »
 • 19-07-2023Waloryzacja emerytur i rent w 2024 r. Rząd przedstawił nowy projekt
  W 2024 r. wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent ma zostać ustalona na ustawowym poziomie wynoszącym 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. – wynika z projektu rozporządzenia, który opublikował rząd. Szacuje się, że z początkiem marca przyszłego roku świadczenia zostaną zwaloryzowane o 12,3 proc. Koszty waloryzacji mają wynieść ok. 43,6 mld zł. więcej »
 • 19-07-2023Nowy podatek od nadmiarowych zysków? Biznes zgłasza wątpliwości
  Rząd zamierza wprowadzić składkę solidarnościową od nadzwyczajnych zysków uzyskanych w 2022 r. przez duże spółki węglowe. Stawka daniny ma wynieść 33 proc., a wpływy powinny trafić na pokrycie kosztów obniżki cen prądu. Jak oceniają eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, nowy parapodatek oznacza dodatkową zmienność prawa i niesie ze sobą ryzyko regulacyjne. więcej »
 • 19-07-2023Przedsiębiorcy apelują o proste podatki i rezygnację z podatków sektorowych
  Polski system podatkowy wymaga uproszczenia i większej przejrzystości – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Organizacja przedstawiła też pakiet szczegółowych propozycji zmian, który obejmuje nieprowadzanie nowych podatków dla wybranych branż, a także likwidację m.in. minimalnego podatku CIT i tzw. podatku Belki. więcej »
 • 19-07-2023Zwrot nadpłaconego VAT a roczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej
  Skoro otrzymany zwrot podatku VAT obejmuje podatek naliczony, który został uprzednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, to zwrot ten stanowi przychód z działalności gospodarczej, a zatem należy go uwzględnić w rocznej podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne - uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. więcej »
 • 19-07-2023Czy częściowa emerytura będzie przywrócona?
  Wiele osób w wieku emerytalnym nie otrzymuje emerytury z uwagi na brak możliwości wykazania odpowiednich okresów składkowych. Spowodowane jest to faktem, iż wielu z emerytów pracowało na tzw. umowach śmieciowych i nie są w stanie udokumentować lat składkowych. Osoby te często przepracowały zdecydowanie więcej lat nawet niż te, które otrzymują emerytury w związku z uzyskaniem okresów składkowych. Czy istnieje możliwość przywrócenia emerytury częściowej na zasadach, w jakich funkcjonowała przed 2017 rokiem lub na innych zasadach korzystnych dla emerytów? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. więcej »
 • 19-07-2023Amortyzacja lokali niemieszkalnych
  Znowelizowany art. 22c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do lokali niemieszkalnych. Z tej też przyczyny, przedsiębiorca ma prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nabytego lokalu użytkowego - niemieszkalnego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej. więcej »
 • 19-07-2023Najem prywatny na ryczałcie przy prowadzeniu firmy
  80% rocznego przychodu przedsiębiorcy stanowi przychód z najmu lokali mieszkalnych, a pozostały przychód pochodzi z tytułu działalności handlowej. Podatnik jest również współwłaścicielem nieruchomości. Drugim współwłaścicielem jest jego żona - rozdzielność majątkowa. Czy w związku z zakresem prowadzonej działalności podatnik ma obowiązek prywatny lokal rozliczać w ramach działalności gospodarczej? więcej »
 • 19-07-2023Zyski spółki cywilnej wypłacone po jej przekształceniu w spółkę z o.o. nie mogą podlegać opodatkowaniu
  Wbrew twierdzeniu organu wypłata na rzecz wspólnika zysków wygenerowanych w spółce cywilnej, ale dokonana już po jej przekształceniu w spółkę z o.o. nie może podlegać podatkowi dochodowemu. Doszłoby bowiem do dwukrotnego opodatkowania tego samego przychodu. Tak w wyroku z 16 maja 2023 r. orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 615/22). więcej »
 • 19-07-2023VAT: Solidarna odpowiedzialność nabywcy za podatek VAT sprzedawcy
  Zasadą jest, że odpowiedzialność za zapłatę podatku ponosi podatnik. Ustawy podatkowe przewidują jednak liczne wyjątki od tej zasady, które objawiają się w solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe osób trzecich. więcej »
 • 18-07-2023Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych poprawią pozycję obywateli i firm
  W przypadku powzięcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wątpliwości wobec np. istnienia stosunku pracy to sam ZUS będzie zobowiązany do wystąpienia do sądu powszechnego – wynika z komisyjnego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Projektowana zmiana ma wyeliminować występujące obecnie sytuacje, które są uznawane za wyjątkowo uciążliwe dla obywateli i przedsiębiorców. więcej »
 • 18-07-2023Przepisy dotyczące stosowania pieczątek mają zostać zliberalizowane
  Do Prawa przedsiębiorców trafić ma przepis, zgodnie z którym brak pieczątki nie będzie stanowić braku formalnego pisma albo wniosku i nie będzie mógł być powodem stwierdzenia, że pismo czy wniosek są niekompletne. Wyjątek stanowić mają sytuacje, gdy odrębne przepisy nakazują zastosowanie pieczątki. Liberalizacja będzie dotyczyć także wydruków dołączanych do pism i wniosków. więcej »
 • 18-07-2023Nieuregulowane faktury i opóźnione raty coraz większym problemem dla firm
  W ciągu ostatniego roku suma nieuregulowanych faktur firm i opóźnionych o co najmniej 30 dni rat kredytów zwiększyła się o 3,3 mld zł, by na koniec maja osiągnąć poziom 41,5 mld zł – wynika z danych rejestru dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK. Nowe dane pokazują, że większość kwoty dotyczyła pierwszych miesięcy obecnego roku. Eksperci wskazują na widoczne skumulowanie negatywnych czynników. więcej »
 • 18-07-2023Ponad 60 proc. firm odczuwa pogorszenie warunków prowadzenia biznesu
  Ponad połowa firm (63 proc.) twierdzi, że w ostatnich 6 miesiącach w Polsce pogorszeniu uległy warunki prowadzenia biznesu – wynika z badania CBM Indicator, które przeprowadzono na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Poprawę odczuło tylko 2 proc. ankietowanych przedsiębiorstw, a reszta wskazała na brak znaczących zmian. Większość firm ma także negatywne nastroje dotyczące sytuacji w najbliższym czasie. więcej »
 • 18-07-2023Poradnik turystyczny 2023 - co warto wiedzieć przed podróżą?
  Wiele osób jest już na urlopie, a niektórzy dopiero zaczynają wakacje. Ministerstwo Finansów przypomina o czym trzeba pamiętać, żeby bezpiecznie i komfortowo wypocząć. Sprawdź, co musisz wziąć ze sobą i na co uważać kiedy planujesz podróż, zwłaszcza w egzotycznym kierunku. „Poradnik turystyczny 2023” Krajowej Administracji Skarbowej zawiera niezbędne informacje dla podróżnych. Z poradnika dowiesz się m.in.: więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »