ARCHIWUM

 

 • 03-02-2022WSA. Przedawnienie długu to nie umorzenie
  Skoro zobowiązania cywilnoprawne nie wygasają na skutek przedawnienia, to nie można uznać, że dłużnik uzyskuje wymierną korzyść. Tym samym u dłużnika nie powstaje przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. więcej »
 • 02-02-2022Będą zmiany dotyczące PPE, IKE i IKZE
  W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej przygotowano projekt zmian dotyczących pracowniczych programów emerytalnych (PPE), indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Przyjęty już przez rząd projekt ma m.in. ułatwić pracodawcom prowadzenie PPE, a z kolei umowy o prowadzenie IKE i IKZE będzie można zawierać w postaci elektronicznej. więcej »
 • 02-02-2022Pełne oskładkowanie umów zleceń? Przedsiębiorcy ostrzegają przed ryzykiem
  Rząd rozważa objęcie wszystkich umów zleceń składkami na ubezpieczenia społeczne (niezależnie od przychodów) i likwidację zasady opłacania składki z umowy cywilnoprawnej zlecenia do wysokości najniższej płacy. Pomysł krytycznie ocenia m.in. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który wskazuje, że rynek pracy w sposób naturalny dąży do elastyczności, a rząd nie powinien działać wbrew takim trendom. więcej »
 • 02-02-2022Powstanie powszechny system kaucyjny dla plastikowych i szklanych butelek
  Rząd zamierza wprowadzić powszechny i bezparagonowy system kaucyjny dla butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i szklanych butelek wielokrotnego użytku. Przygotowany w Ministerstwie Klimatu i Środowiska projekt nowelizacji, który zakłada wprowadzenie zmian, jest bezpośrednio związany z wymogami Unii Europejskiej. Wprowadzający napoje na rynek będą zobowiązani do utworzenia systemów najpóźniej do końca 2024 r. więcej »
 • 02-02-2022Nowa ustawa antylichwiarska zdecydowanie zmniejszy koszty pożyczek
  Nowa ustawa antylichwiarska, nad którą pracuje obecnie Sejm, może zmniejszyć problem tzw. spirali zadłużenia – oceniają eksperci. Nowe rozwiązania, w tym ustawowe ograniczenie maksymalnej wysokości kosztów kredytu konsumenckiego, mają skutkować znacznym ograniczeniem kosztów pożyczek. więcej »
 • 02-02-2022[Szkolenie on-line] Rachunek przepływów pieniężnych – istota, zasady i metody sporządzania
  Szkolenie prezentuje zasady ujmowania operacji gospodarczych w rachunku przepływów pieniężnych. Przedstawiona zostanie problematyka przygotowania rachunku i kluczowych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat wpływających na przepływy pieniężne. Materiał szkolenia uwzględnia wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości nr 11 Rachunek przepływów pieniężnych. więcej »
 • 02-02-2022Czternasta emerytura nie będzie corocznym świadczeniem
  Wypłatę tzw. 14. emerytury, w listopadzie 2021 r., uregulowała ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 432). Ze świadczenia tego, w całości bądź w części, skorzystały osoby pobierające świadczenie podstawowe w kwocie niższej niż 4150,88 zł brutto. Była to jednorazowa wypłata przedmiotowego świadczenia pieniężnego. Obecnie nie są prowadzone prace mające na celu coroczną wypłatę 14. emerytury - poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. więcej »
 • 02-02-2022Jak ustalać wynagrodzenie za pracę
  Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż płaca minimalna. Z wynagrodzenia - w ściśle określonych przypadkach - pracodawca może też dokonać potrąceń. Przeczytaj, jak ustalić wynagrodzenie za pracę, co wchodzi w jego skład, jakie są dodatki oraz które należności można potrącić. więcej »
 • 02-02-2022WSA. Zwolnienie ze stosowania kas w przypadku sprzedaży wysyłkowej
  W poz. 36 wskazanego załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ustawodawca wyraźnie wskazał, iż chodzi o dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi). Redakcja niniejszego przepisu nie pozostawia żadnych wątpliwości, że możliwości wymienione w nawiasie nie są wyliczeniem przykładowym. Ustawodawca jednoznacznie wskazał, iż dostawa towarów w systemie wysyłkowym może nastąpić jedynie na dwa sposoby albo pocztą albo przesyłkami kurierskimi - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. więcej »
 • 01-02-2022Nowy obowiązek ewidencji sprzedaży dla placówek handlowych
  Z początkiem lutego br. w życie weszło nowe rozporządzenie resortu finansów ws. ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży. Rozporządzenie wprowadza nowy obowiązek prowadzenia ewidencji, który jest związany z nowelizacją przepisów dotyczących ograniczenia handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ewidencja ma pozwolić inspektorom pracy na weryfikację kryterium przeważającej działalności. więcej »
 • 01-02-2022Podatki 2022: Więcej czasu na sprawozdania finansowe i zeznania CIT
  Terminy dotyczące sprawozdań finansowych i zeznań CIT za 2021 r. zostaną wydłużone. Ministerstwo Finansów opublikowało już projekt dotyczący wydłużenia terminów sprawozdawczych i ewidencyjnych, a w najbliższym czasie przedstawiony ma być też projekt odnoszący się do podatku CIT. więcej »
 • 01-02-2022Podatki 2022: MF zapowiada pakiet uproszczeń Slim VAT 3
  Resort finansów rozpoczął prekonsultacje dotyczące nowego pakietu uproszczeń w podatku VAT. W ramach pakietu Slim VAT 3 wprowadzone zostać ma przeszło 20 nowych rozwiązań ułatwiających rozliczanie podatku. Planowane zmiany obejmują przede wszystkim zmniejszenie formalności i prostsze fakturowanie. więcej »
 • 01-02-2022Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie dostępny do 27 lutego
  Rodzice i opiekunowie dzieci będą mogli w okresie od 1 do 27 lutego br. korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego – wynika z rozporządzenia rządu, które opublikowano w Dzienniku Ustaw. Decyzja jest związana z ponownym wprowadzeniem nauczania zdalnego m.in. w szkołach podstawowych (klasy 5-8) i ponadpodstawowych. więcej »
 • 01-02-2022Ulga dla klasy średniej. Jak z niej skorzystać i kiedy się opłaca?
  Nowy Polski Ład podatkowy wprowadził tzw. ulgę dla klasy średniej. Polega ona na możliwości obniżenia sobie podstawy opodatkowania w podatku dochodowym przez pracowników i przedsiębiorców nieprzekraczających w danym roku określonych progów przychodowych. Kto może z niej skorzystać, jakie są zasady jej przyznawania, jak działa rozliczenie wspólnie z małżonkiem, a w jakich przypadkach opłaca się złożyć wniosek o rezygnację z ulgi? Odpowiadamy. więcej »
 • 01-02-2022Ogrzewanie domu gazem: Nie będzie obniżki VAT
  W tarczy antyinflacyjnej zastosowano obniżkę VAT dla odbiorców ogrzewających swoje domy gazem ziemnym z 23% do 8%. Nie zrobiono tego jednak wobec licznej grupy odbiorców korzystających z gazu LPG, którzy zainwestowali w gaz LPG tam, gdzie nie dochodziła sieć gazowa. To kolejny przykład nierównego traktowania odbiorców indywidualnych, co jest sprzeczne z zasadą równego traktowania obywateli. Czy rząd zamierza obniżyć VAT dla odbiorców korzystających z gazu LPG do ogrzewania swoich mieszkań oraz domów? - pyta poseł Ministra Finansów. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »