ARCHIWUM

 

 • 28-01-2022Dokumentowanie usług wykonanych na własne potrzeby
  Generalną zasadą VAT jest podleganie opodatkowaniu tym podatkiem odpłatnego świadczenia usług. Od zasady tej istnieją jednak wyjątki. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.  więcej »
 • 28-01-2022PKPiR: Dowód wewnętrzny wyłącznie w ściśle określonych przypadkach
  Prowadzę działalność gospodarczą, w trakcie której zawieram wiele drobnych umów zlecenia i o dzieło. Czy mam obowiązek rozliczać koszty z tych umów, zapisując je w PKPiR osobno i dokumentując każdy koszt rachunkiem, czy mogę dokonać na koniec miesiąca zestawienia wypłaconych i udokumentowanych rachunkami kwot oraz potraktować to zestawienie jako dowód wewnętrzny, na podstawie którego zaksięguję kwotę kosztów łącznie raz w miesiącu? więcej »
 • 27-01-2022Podatki 2022: Ustawa obniżająca VAT już z podpisem prezydenta
  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację zmniejszającą stawki podatku VAT na wybrane produkty. Zmiany są wprowadzane w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 i dotyczą przede wszystkim żywności, nawozów i paliw. Dla sprzedawców oznacza to też konieczność odpowiedniego dostosowania kas fiskalnych. Obniżone stawki mają obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. więcej »
 • 27-01-2022Podatki 2022: Księgowi ostrzegają przed dalszymi problemami z PIT-2
  W efekcie wprowadzanych zmian i zamieszania wokół informacji PIT-2 w praktyce będą zdarzać się sytuacje, gdy podatnik będzie musiał dokonać dopłaty podatku dochodowego w zeznaniu rocznym za 2022 r. – ocenia Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP). W nowym oświadczeniu stowarzyszenie twierdzi, że najbliższe zmiany dotyczące PIT-2 mogą skutkować błędami u części pracowników. więcej »
 • 27-01-2022Kontrola szczepień pracowników. Związki zawodowe krytycznie o planach rządu
  Związki zawodowe skrytykowały plany rządu dotyczące umożliwienia pracodawcom weryfikowania statusu zdrowotnego pracowników w kontekście koronawirusa. Duże kontrowersje budzi zamiar szybkiego wprowadzenia takich zmian w ramach specustawy. Związkowcy wskazują, że w tego typu przypadkach konieczny jest rzetelny dialog społeczny. więcej »
 • 27-01-2022Nowa unijna deklaracja praw i zasad cyfrowych
  Komisja Europejska przedstawiła projekt nowej deklaracji praw i zasad cyfrowych, które mają określić kierunek cyfrowej transformacji w Unii Europejskiej. Jak przekonuje Bruksela, prawa i wolności zapisane w ramach prawa UE oraz tzw. wartości europejskie powinny być przestrzegane w sieci w taki sam sposób, jak jest to poza internetem. więcej »
 • 27-01-2022Składki ZUS gdy działalność gospodarcza nie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń
  1. Kilka różnych tytułów do ubezpieczeń społecznych w tym samym czasie. Wpływ na to, czy z danego tytułu podlegasz ubezpieczeniom społecznym, ma m.in. zakwalifikowanie wykonywanych czynności dla celów podatkowych.  Jeśli organ podatkowy uzna, że czynności wykonywane przez Ciebie w ramach umowy są dla celów podatkowych czynnościami wykonywanymi w ramach stosunku pracy (nie są czynnościami wykonywanymi w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej) oznacza to, że powinieneś być objęty obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi jako pracownik. więcej »
 • 27-01-2022SEO w ujęciu formalno-prawnym. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
  Intensywny wzrost liczby i zasięgu internetowego biznesu sprawia, że branża SEO wciąż zyskuje na znaczeniu. Jej główne założenie i cel działania to promowanie witryn, produktów i usług w sieci. W końcu zaistnienie w świadomości odbiorców jest niezbędne zwłaszcza w przypadku firm prowadzonych online. Dla sektora e-commerce stanowi to wręcz warunek przetrwania w obliczu ogromnej konkurencji i przesycenia sieci rozmaitymi treściami. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji wydaje się więc współpraca z dobrą agencją pozycjonerską. więcej »
 • 27-01-2022Wynajem mieszkania jako koszt podatkowy firmy
  Jak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, o ile powodem wynajęcia mieszkania było nawiązanie stałej współpracy z podmiotem gospodarczym, na rzecz którego przedsiębiorca świadczy usługi, a którego siedziba znajduje się poza miejscowością, w której zamieszkuje i na stałe przebywa to wydatki poniesione z tego tytułu, jako niemające charakteru wydatków osobistych mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. więcej »
 • 27-01-2022Nadgodziny zarządzających
  Czy według obowiązujących przepisów kadrze zarządzającej, tj: członkom zarządu przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny? Jeżeli tak, to jakie są możliwości ich rozliczania? więcej »
 • 26-01-2022Termin na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego upłynie 31 stycznia
  Organizacje, które zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym przed 31 października 2021 r., mają czas na dopełnienie obowiązków związanych ze zgłaszaniem tzw. beneficjentów rzeczywistych tylko do 31 stycznia br. Po ubiegłorocznej nowelizacji katalog podmiotów podlegających przepisom rozszerzono m.in. o fundacje, spółdzielnie i stowarzyszenia. więcej »
 • 26-01-2022Podatki 2022: MF o obowiązku wpisywania właściwych numerów PESEL/NIP
  Płatnicy powinni pamiętać o obowiązku prawidłowego wpisywania identyfikatorów podatkowych PESEL/NIP podatników (pracowników) w dokumentach PIT – przypomina Ministerstwo Finansów. Jak podkreśla resort, nieprawidłowe informacje od płatników za 2022 r. nie są przyjmowane. więcej »
 • 26-01-2022Łatwiejsze zatrudnianie cudzoziemców
  Od 29 stycznia br. obowiązywać będą ułatwienia dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Nowe regulacje powinny być korzystne dla pracodawców, ale problemem może okazać się wydolność urzędów. Jak oceniają eksperci, aktualnie to właśnie bariery formalne i długie terminy są jedną z największych barier w zatrudnianiu pracowników z zagranicy. więcej »
 • 26-01-2022Biznes krytykuje przepisy dotyczące dłużników
  Wprowadzone w ostatnich latach przepisy dotyczące dłużników doprowadziły do zaburzenia równowagi między wierzycielami a dłużnikami – oceniają organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Środowisko biznesowe twierdzi, że w efekcie nieuczciwi dłużnicy mogą łatwiej unikać spłaty swoich długów. więcej »
 • 26-01-2022Polski Ład: działalność bez składek ZUS i daniny solidarnościowej – czy to możliwe?
  Obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład zakłada nowe zasady obliczania składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym zapłacą składkę proporcjonalną do uzyskanego z działalności gospodarczej dochodu, a ryczałtowcy – od osiągniętych przychodów. Dodatkowo od nowego roku 9% składki zdrowotnej zapłacą zwolnieni z niej dotąd prezesi i członkowie zarządów spółek, pełniący swoje funkcje z powołania. Oznacza to dla nich realną utratę 9% zarobków, bądź też wzrost kosztów po stronie spółki, przejmującej na siebie ciężar zrekompensowania tej straty. Polski Ład pozostawia jednak możliwość prowadzenia działalności w zgodzie z prawem, bez konieczności opłacania składek ZUS – w postaci jednoosobowej spółki komandytowo-akcyjnej. Ta struktura organizacyjna pozwala również nie zapłacić tzw. daniny solidarnościowej. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »