Amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych w 2022 r.

Jedną z podstawowych możliwości w zakresie kosztów uzyskania przychodów jest możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, czyli od składników majątku wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku, w którym takim środkiem trwałym jest nieruchomość mieszkalna, koniecznie należy zwrócić uwagę na zmiany w przepisach podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Zgodnie bowiem z obecnym brzmieniem art. 22c pkt 2 ustawy PIT nie podlegają amortyzacji budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy - zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Analogiczne regulacje obowiązują na gruncie ustawy CIT.

Jedynie na mocy przepisu przejściowego tj. art. 71 ust. 2 ustawy wprowadzającej Polski Ład podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Tym samym, na podstawie przepisu przejściowego, który jest przepisem szczególnym, podatnicy jeszcze tylko w 2022 roku będą stosować przepisy dotyczące amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r., w odniesieniu do budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r.

Innymi słowy - na podstawie przepisu przejściowego - podatnicy będą mogli do końca 2022 r. zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali mieszkalnych, nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r.

Również organy podatkowe wskazują, że podatnicy mogą tylko do końca 2022 roku zaliczać do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne od nieruchomości mieszkalnych na zasadzie praw nabytych.


Z wyjaśnień organów podatkowych


Np. Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 24.02.2022 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.1200.2021.1.MM:

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, stwierdzić należy, że co do zasady będzie Pan mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych związanych z lokalami mieszkalnymi oraz zaliczać te odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej przez cały 2022 r. na zasadach obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r. (zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw).

Tym samym, nie sposób zgodzić się z Pana stanowiskiem, zgodnie z którym może Pan w latach następnych (po 2022 r.) kontynuować - do czasu ich pełnego zamortyzowania - amortyzację wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego nieruchomości i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej tych nieruchomości.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: amortyzacja, nieruchomość mieszkalna

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...