Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Zróżnicowanie opłat za wywóz śmieci ma wiele przyczyn

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie zawiera przepisów zakazujących ewentualnego dofinansowania systemu z innych środków własnych. Gminne systemy gospodarki odpadami co do zasady powinny być odpowiednio zbilansowane, tak aby były efektywne kosztowo i nie zachodziła potrzeba ich dodatkowego zasilania z innych środków własnych. Wysokość opłat w poszczególnych gminach zależy jednak od wielu czynników. .. więcej »

Mechanizm podzielonej płatności - kiedy dobrowolny, kiedy obowiązkowy?

W mechanizmie podzielonej płatności (MPP), płatność za nabyty towar lub usługę odbywa się tak, że wartość sprzedaży netto nabywca wpłaca na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozlicza w inny sposób. Natomiast pozostałą zapłatę, która odpowiada kwocie VAT z faktury, wpłaca na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. Mechanizm ten stosuje się wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w złotych polskich na rzecz innych podatników VAT. .. więcej »

Wiążąca Informacja Akcyzowa

Instytucja Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) ma na celu umożliwienie uzyskania od właściwego organu podatkowego wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji według Nomenklatury Scalonej wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub określenia rodzaju wyrobów akcyzowych. Decyzja WIA wydawana jest przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. .. więcej »

PIT: Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej - jaka stawka podatku?

Środki uzyskane ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej, pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, stanowią przychód z działalności gospodarczej, chyba że od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. .. więcej »

NSA: Opłata adiacencka - Ten sam biegły może wydać drugą opinię

Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości. .. więcej »

wszystkie artykuły »

421152 zarejestrowanych użytkowników

43154 artykułów

386921 odbiorców biuletynu codziennego

312408 wypowiedzi na forum

NBP: 05.12.2019Kurs Walut:

AUD2.6353-0.14%
BGN2.1871-0.04%
BRL0.9166-0.26%
CAD2.9258+0.55%
CHF3.8989-0.24%
CLP0.4897+1.77%
CNY0.5476-0.04%
CZK0.1676-0.06%
EUR4.2777-0.04%
GBP5.0651+0.40%
USD3.8566-0.21%