Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

ZUS: Wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej do 5 czerwca

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona,... więcej »

Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

MF o stosowaniu ulgi na innowacyjnych pracowników

Beneficjentem ulgi na innowacyjnych pracowników jest podatnik będący jednocześnie płatkiem podatku dochodowego od osób fizycznych -... więcej »

Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Możliwość korekty faktury oraz rozliczenia VAT po zlikwidowaniu działalności

W przypadku gdy błędnie została opodatkowana dostawa, która to czynność powinna korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług,... więcej »

Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

Spłata pożyczki w formie rzeczowej. Co z PIT?

W okresie od 2016 do 2019 roku pomiędzy wspólniczką a spółką zostały zawarte umowy pożyczki. Czy w sytuacji uregulowania zobowiązania... więcej »

Fakturowanie VAT

Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Kontrahenci podatników VAT mogą należeć do dwóch różnych kategorii. Podmioty gospodarcze, które otrzymują fakturę VAT... więcej »

ABC - prawo i podatki dla początkujących

VAT: 40-dniowy termin zwrotu podatku naliczonego

Podstawowy termin zwrotu podatku naliczonego wynosi 60 dni. Przepisy przewidują jednak możliwość uzyskana zwrotu w szybszym, 40-dniowym... więcej »

Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach

[12.06.2023] Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

Szkolenie prezentuje zasady ujmowania operacji gospodarczych w rachunku przepływów pieniężnych. Przedstawiona zostanie problematyka... więcej »

KURSY WALUT

NBP: 02.06.2023

AUD
2.7776
+0.72%
BGN
2.3084
-0.36%
BRL
0.8357
-0.35%
CAD
3.1245
+0.04%
CHF
4.6332
-0.52%
CLP
0.5208
-0.67%
CNY
0.5935
-0.40%
CZK
0.1906
-0.31%
EUR
4.5148
-0.36%
GBP
5.2543
-0.31%
USD
4.1903
-1.17%

WAŻNE DLA PODATNIKÓW

Legislacja: Projekty ustaw, Projekty rozporządzeń

Dziennik Ustaw i Monitor Polski - co nowego w przepisach 

31 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ws. wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu... więcej »

Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

Od 17 stycznia stawki kilometrówki w górę

2 stycznia br. w Dzienniku Ustaw opublikowano długo oczekiwane rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie używania... więcej »

Działalność gospodarcza

Odsetki ustawowe w 2023 r. – 10,25%, 12,25%, 14,75% czy 16,75%?

Rada Polityki Pieniężnej, po posiedzeniu w dniach 9-10 maja 2023 r., postanowiła nadal utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.... więcej »

Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

Do 22 maja roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej... więcej »

Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

Podatki 2022: Diety zagraniczne w górę

Od 29 listopada 2022 r., zgodnie rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie ws. należności z tytułu podróży służbowych (Dz.U. 2302),... więcej »

Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

Zobowiązania podatkowe: Symbole formularzy i tytułów płatności

Wpłacając należności podatkowe na formularzu wpłaty podajemy symbol formularza lub tytułu płatności. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne... więcej »

Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

Nowe rozporządzenie ws. mikrorachunku podatkowego

Od 10 listopada br. obowiązuje nowe nowe rozporządzenia ws. rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych,... więcej »