Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

PPK od lipca 2019 r. - ZUS informuje o zmianach w formularzach

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób od 1 lipca 2019 r. zaczną stosować stosować przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Przypomnijmy, że odprowadzanie składek na PPK jest dobrowolne (rezygnacja wymaga jednak złożenia specjalnego oświadczenia). Składka podstawowa finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% miesięcznego wynagrodzenia, a przez pracownika – 2%. .. więcej »

Cofnięcie skutków unikania opodatkowania – nowy rodzaj procedury w Ordynacji podatkowej

Od 2016 r. organy podatkowe mogą przeciwdziałać praktykom agresywnej optymalizacji podatkowej stosując przepisy ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR). Pozwala ona na zakwestionowanie rozliczeń podatkowych w sytuacji, gdy można ustalić, że podejmowane przez podatnika działania miały charakter sztuczny, a ich zasadniczym celem było uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z przepisami prawa. GAAR jest więc narzędziem pozostającym w wyłącznej dyspozycji organu podatkowego (Szefa KAS), jeżeli kontrola podatkowa lub celno-skarbowa albo postępowanie podatkowe ujawni przez Szefa KAS nieprawidłowości wymagające interwencji, która nie może się wyłącznie sprowadzić do zastosowania poszczególnych przepisów prawa materialnego. .. więcej »

Kiedy obowiązek rejestracji do WNT?

Potraktowanie danej czynności jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zawsze wymaga spełnienia trzech podstawowych warunków: po pierwsze, podmiot z jednego państwa członkowskiego musi nabyć prawo do rozporządzania towarami jak właściciel; zatem na rzecz tego podmiotu musi być dokonana dostawa; po drugie, po nabyciu towary są przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki, przy czym pozostaje bez znaczenia kto faktycznie przewozi towar i na czyje zlecenie jest to czynione, gdyż towary w wyniku dokonanej dostawy mogą być wysyłane lub transportowane przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz; po trzecie, transakcja ta musi odbywać się za wynagrodzeniem. .. więcej »

Rada Miasta nie może dowolnie ograniczać godzin sprzedaży alkoholu

Z uzasadnienia: Zakłócanie porządku publicznego w związku z nocną sprzedażą alkoholu w jednym z punktów w centrum miasta nie może uzasadniać wprowadzenia zakazu we wszystkich punktach prowadzących taką sprzedaż w tym obszarze. Organy gminy i podległe im służby dysponują innymi, bardziej skonkretyzowanymi (skojarzonymi) środkami oddziaływania, które w takim układzie faktycznym skutecznie ukrócą zakłócanie porządku - orzekł WSA w Rzeszowie, uchylając uchwałę Rady Miasta. .. więcej »

Pomoc przy pozyskaniu środków transportu dla osób niepełnosprawnych

Z odpowiedzi na interpelację dotyczącą dofinansowania do zakupu samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną dowiadujemy się, że co prawda obecnie takiej możliwości nie ma, ale prowadzonych jest kilka innych programów, związanych ze zwiększeniem mobilności osób niepełnosprawnych. Programy te polegają m.in. na dofinansowaniu środków transportu dla organizacji, a wkrótce - również dla samorządów. .. więcej »

wszystkie artykuły »

422056 zarejestrowanych użytkowników

42009 artykułów

387769 odbiorców biuletynu codziennego

311354 wypowiedzi na forum

NBP: 19.07.2019Kurs Walut:

AUD2.6721+0.16%
BGN2.1777-0.10%
BRL1.0179+0.98%
CAD2.9030-0.12%
CHF3.8480-0.06%
CLP0.5547-0.25%
CNY0.5504-0.22%
CZK0.1667+0.12%
EUR4.2592-0.10%
GBP4.7372+0.07%
USD3.7855-0.21%