ubezpieczenie OC
biur rachunkowych

ubezpieczenie
dla Czytelników serwisu

adresaci
oferty

 • przedsiębiorcy prowadzący
  biura rachunkowe

ubezpieczenie
chroni

 • odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia biura rachunkowego

ubezpieczenie
obejmuje

 • ubezpieczenie obowiązkowe
 • ubezpieczenie nadwyżkowe
  (ponad minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia obowiązkowego)
 • ubezpieczenie czynności
  doradztwa podatkowego
  (w tym PKPiR oraz deklaracje podatkowe)
 • ubezpieczenie obsługi
  kadrowo-płacowej
  (w tym obliczanie składek ZUS)

ofertę
wyróżniają

 • atrakcyjna cena (specjalne zniżki składki dla Czytelników podatki.biz)
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • rezygnacja ubezpieczyciela z prawa regresu wobec ubezpieczonych osób odpowiedzialnych za powstanie szkody
 • prosta i wygodna procedura zawierania ubezpieczenia