Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Odliczanie VAT po otrzymaniu duplikatu faktury

Duplikat faktury, co do zasady, stanowi podstawę do odliczenia podatku naliczonego w okresie otrzymania faktury pierwotnej pod warunkiem, że... więcej »

Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

W jaki sposób pracownik powinien usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy?

Pracownik jest zobowiązany do poinformowania pracodawcy o swojej nieobecności przed jej zaistnieniem, jak również w czasie jej trwania,... więcej »

Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

Moment powstania przychodu dla usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zawiera umowy cywilnoprawne, zgodnie... więcej »

Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie

28 września 2023 r. weszły w życie zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, które dotyczą m.in. wysokości opłaty w... więcej »

Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

Składki ZUS: Umowa zlecenia z pracownikiem innej firmy

Dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy tak długo, jak długo trwa stosunek pracy dodatkowe (pozapracownicze) tytuły ubezpieczeń... więcej »

Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach

[05.10.2023] Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego 1.07.2023 r. zakończył się okres zawieszenia obowiązku raportowania schematów... więcej »

Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach

[06.10.2023] Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

Niskie oprocentowanie lokat i innych instrumentów finansowych skłania inwestorów do szukania nowych form lokaty kapitału. Jedną z... więcej »

KURSY WALUT

NBP: 29.09.2023

AUD
2.8322
+0.79%
BGN
2.3701
+0.03%
BRL
0.8681
-0.62%
CAD
3.2487
-0.48%
CHF
4.8030
+0.12%
CLP
0.4826
-0.43%
CNY
0.6016
-0.28%
CZK
0.1901
0.00%
EUR
4.6356
+0.03%
GBP
5.3464
-0.31%
USD
4.3697
-0.83%

WAŻNE DLA PODATNIKÓW

Legislacja: Projekty ustaw, Projekty rozporządzeń

Dziennik Ustaw i Monitor Polski - co nowego w przepisach 

29 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ws. szczegółowego sposobu prowadzenia... więcej »

Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

Od 17 stycznia stawki kilometrówki w górę

2 stycznia br. w Dzienniku Ustaw opublikowano długo oczekiwane rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie używania... więcej »

Działalność gospodarcza

Odsetki ustawowe w 2023 r. – 9,5%, 11,5%, 14,75% czy 16,75%?

Rada Polityki Pieniężnej, po posiedzeniu w dniach 5-6 września 2023 r., postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,75 pkt. proc. Zatem od 7... więcej »

Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

Do 22 maja roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej... więcej »

Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

Podatki 2022: Diety zagraniczne w górę

Od 29 listopada 2022 r., zgodnie rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie ws. należności z tytułu podróży służbowych (Dz.U. 2302),... więcej »

Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

Zobowiązania podatkowe: Symbole formularzy i tytułów płatności

Wpłacając należności podatkowe na formularzu wpłaty podajemy symbol formularza lub tytułu płatności. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne... więcej »

Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

Nowe rozporządzenie ws. mikrorachunku podatkowego

Od 10 listopada br. obowiązuje nowe nowe rozporządzenia ws. rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych,... więcej »