Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Emerytury kobiet z rocznika 1953: Komisje senackie za projektem

Wczoraj, Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na wspólnym posiedzeniu przyjęły z poprawkami senacki projekt w sprawie ponownego przeliczenia wysokości emerytur kobiet z rocznika 1953. Przyjęte poprawki to m.in. możliwość bezterminowego składania wniosków o ponowne przeliczenie świadczenia oraz wypłata wyrównania, gdy ponownie ustalona wysokość emerytury powszechnej będzie wyższa od tej wypłacanej dotychczas... więcej »

Czy świąteczne prezenty dla kontrahentów mogą być kosztem?

Zakup prezentów będzie mógł być ujęty w kosztach podatkowych, pod warunkiem że wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. To warunek wynikający odpowiednio z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W praktyce oznacza to, że prezenty powinny być opatrzone logo firmy, a ich przekazanie powinno następować w celach reklamowych, np. promowania marki czy produktów firmy... więcej »

Obowiązek podatkowy w transakcji łańcuchowej

Transakcja łańcuchowa polega na sprzedaży tego samego towaru przez co najmniej trzy podmioty w niej uczestniczące. Pierwszy z nich sprzedaje towar drugiemu, a ten zaś trzeciemu (jeżeli w transakcji biorą udział tylko trzy podmioty, czyli minimalna ich liczba). Jednakże droga samego towaru nie jest tak zawiła, jest on bowiem przemieszczany tylko pomiędzy pierwszym i ostatnim uczestnikiem... więcej »

Jednoosobowa działalność i dwa samochody w kosztach firmy

Pytanie: Czy w jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię może Ona zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacji związane z pierwszym samochodem H., który jest środkiem trwałym oraz raty leasingowe i koszty eksploatacyjne związane z drugim samochodem S. (umowa leasingu operacyjnego)?.. więcej »

NSA. Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu jest przychodem spółki

Z uzasadnienia: Spółka w rozpatrywanej sprawie uzyska nieodpłatne świadczenie mające konkretny wymiar finansowy, przejawiający się w możliwości dysponowania kwotą stanowiącą równowartość wynagrodzenia, które stanowiłoby koszt spółki w przypadku, gdyby zostało one wyznaczone i wypłacone. Przysporzenie obejmuje zatem zaoszczędzone wydatki, które spółka zobowiązana byłaby ponieść, gdyby świadczenie miało charakter ekwiwalentny. (...) pełnienie funkcji członka zarządu bez żadnego wynagrodzenia, traktowane jest jako nieodpłatne świadczenie, chyba, że ten członek zarządu jest akcjonariuszem lub udziałowcem spółki, w której pełni tę funkcję... więcej »

wszystkie artykuły »

421114 zarejestrowanych użytkowników

43188 artykułów

386885 odbiorców biuletynu codziennego

312434 wypowiedzi na forum

NBP: 11.12.2019Kurs Walut:

AUD2.6406+0.11%
BGN2.1909-0.07%
BRL0.9324-0.21%
CAD2.9208-0.09%
CHF3.9257+0.02%
CLP0.4956-0.96%
CNY0.5492-0.13%
CZK0.1679-0.06%
EUR4.2851-0.07%
GBP5.0798-0.29%
USD3.8660-0.13%