Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

JPK_VAT - podstawowe informacje, pytania i odpowiedzi

JPK_VAT to przesyłany wyłącznie w wersji elektronicznej zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za okres objęty JPK. Należy go przesłać do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni - ten termin dotyczy również podatników rozliczających się kwartalnie. Jeśli masz zamiar rozpocząć działalność i nie korzystać ze zwolnienia z VAT, lub chcesz zrezygnować ze zwolnienia, koniecznie zapoznaj się z podstawowymi informacjami dotyczącymi JPK_VAT. .. więcej »

Klauzula wykonalności

Klauzula wykonalności jest aktem sądowym zawierającym stwierdzenie sądu, że tytuł uprawnia do egzekucji, oraz oznaczającym w razie potrzeby jej zakres. Treść brzmienia klauzuli określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz.U. poz. 1092). .. więcej »

Podatek od przychodów z budynków - szykuje się kolejna batalia z fiskusem

Czy usługa hotelowa to usługa najmu? Do takiego pytania sprowadzają się wątpliwości właścicieli obiektów hotelarskich zwracających uwagę, że stanowisko fiskusa, zgodnie z którym mają oni płacić podatek od przychodów z budynków stanowi interpretację rozszerzającą obowiązujących przepisów. Fiskus twierdzi, że usługa hotelowa to usługa mieszana, w której najem przeważa. Hotelarze są zupełnie innego zdania. Należy przypuszczać, że już wkrótce będziemy mogli zapoznać się z nowymi orzeczeniami w tej sprawie, a dzisiaj interpretacja, w której fiskus wykłada swoje racje. .. więcej »

Czy koszty funkcjonowania ZUS  można ograniczyć?

W 2018 r. średni dzienny (dzień roboczy) koszt wysyłki korespondencji wyniósł 393 tys. zł. Natomiast rozwój aplikacyjny systemu informatycznego KSI ZUS i systemów wspomagających w latach 2011-2019 (według stanu na 19 września 2019 r.) kosztował ok. 754,6 mln zł. To ok. 0,05% łącznych wydatków na emerytury i renty w tym okresie. Z uwagi na dużą dynamikę zmian legislacyjnych i konieczność zapewnienia ich terminowej realizacji, ZUS zobowiązany jest dostosować funkcjonalność aplikacji do poziomu umożliwiającego niezakłócone i bezpieczne wykonanie zadań. .. więcej »

NSA: Miejsce prowadzenia działalności - obowiązują regulacje unijne

Z uzasadnienia: (...) Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia "stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej", lecz definicję taką zawiera, mające bezpośrednie zastosowanie, rozporządzenie wykonawcze Rady nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. .. więcej »

wszystkie artykuły »

421091 zarejestrowanych użytkowników

43213 artykułów

386867 odbiorców biuletynu codziennego

312439 wypowiedzi na forum

NBP: 13.12.2019Kurs Walut:

AUD2.6445-0.20%
BGN2.1856-0.23%
BRL0.9346+0.11%
CAD2.9041-0.65%
CHF3.8919-0.67%
CLP0.4976-0.50%
CNY0.5478+0.07%
CZK0.1676-0.18%
EUR4.2747-0.23%
GBP5.1292+1.06%
USD3.8234-0.70%