Zwolnienie z podatku od nieruchomości terminali towarowych - objaśnienia podatkowe MF

Pomimo wejścia w życie 1 stycznia 2024 r. przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dotyczących zwolnienia z podatku od nieruchomości terminali towarowych, ze względu na brak wypełnienia procedury zgłoszenia określonej w art. 108 ust. 3 TFUE zwolnienie w tym zakresie nie może być stosowane do zakończenia procesu notyfikacji.

 

OBJAŚNIENIA PODATKOWE

z dnia 08 maja 2024 r.

Stosowanie od 1 stycznia 2024 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do kolejowych terminalitowarowych

 

Podstawa prawna: art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa1, dalej: Op.

1. Czego dotyczą objaśnienia

Niniejsze objaśnienia podatkowe dotyczą stosowania od 1 stycznia 2024 r. przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i pkt 1c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych2, dalej: upol, określających zwolnienie z podatku od nieruchomości kolejowych terminali towarowych, stanowiących obiekty infrastruktury usługowej.

2. Podstawa prawna objaśnień i ich moc ochronna

Objaśnienia podatkowe są wydawane na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 Op. Wydaje je minister właściwy do spraw finansów publicznych z urzędu w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe. 

Zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1 Op, zastosowanie się przez podatnika podatku od nieruchomości w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k–14m tej ustawy.

3. Brzmienie przepisu określającego zwolnienie z podatku od nieruchomości terminali towarowych obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.

Przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze upol stanowi, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają m.in. grunty, budynki i budowle wchodzące w skład obiektu infrastruktury usługowej3, w części zajętej wyłącznie do świadczenia usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej4, jeżeli ten obiektinfrastruktury usługowej jest udostępniany5 przewoźnikom kolejowym6.

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 pkt 1c upol w zakresie dotyczącym infrastruktury usługowej zwolnione z podatku od nieruchomości są grunty inne niż określone w pkt 1-1b, stanowiące obszar kolejowy7, oraz położone na nich budynki i budowle - z wyjątkiem gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności innej niż świadczenie usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej8.

4. Geneza wejścia w życie przepisów mających na celu wprowadzenie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla terminali towarowych, których proces notyfikacyjny nie został zakończony

Obecne brzmienie przepisów określających zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej zawarte w art. 7 ust. 1 pkt 1-1c upol zostało wprowadzone ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych9.

Zmiany wówczas wprowadzone polegały m. in. na rozszerzeniu zwolnienia o grunty, budynki i budowle wchodzące w skład obiektu infrastruktury usługowej, oraz inne grunty stanowiące obszar kolejowy i położone na nich budynki i budowle.

W zakresie zwolnienia terminali towarowych projekt ww. ustawy został notyfikowany Komisji Europejskiej (KE).10 Notyfikacja dotyczyła art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i pkt 1c upol.

Program pomocowy SA.104785 ma na celu zatwierdzenie możliwości stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości zarządców lub operatorów terminali kolejowych w celu zrównania ich obciążeń w stosunku do zarządców innych terminali, w szczególności w sektorze transportu drogowego.

W związku z przygotowywaniem i rozpoczęciem procesu notyfikacyjnego wejście w życie znowelizowanych przepisów w zakresie zwolnienia terminalitowarowych zostało odroczone do końca 2023 r.11

Odroczenie stosowania notyfikowanych przepisów nie zostało jednak przedłużone na kolejny okres, w związku z czym weszły one w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., pomimo że KE do tego czasu, jak i do chwili obecnej nie zatwierdziła środka pomocy (programu pomocy SA.104785) jako zgodnego z prawem pomocy publicznej.

Wobec niezakończenia postępowania notyfikacyjnego, doszło do sytuacji, w której do krajowego porządku prawnego...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »