WSA. Podatek od nieruchomości: Liczy się zapis w ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia użytkowa budynku wykazana w ewidencji gruntów i budynków należy do danych bezwzględnie wiążących organ podatkowy przy wymiarze podatku od nieruchomości. W rezultacie tak długo, jak długo zawarte w ewidencji zapisy nie ulegną zmianie, organ podatkowy nie jest władny do przyjęcia innej powierzchni użytkowej na potrzeby wymiaru podatku od nieruchomości.

Prezydent Miasta decyzją, wydaną w wyniku powtórnego rozpoznania sprawy, określił współwłaścicielom hali garażowej wysokość solidarnego zobowiązania w podatku od nieruchomości. Prezydent wyjaśnił, że przedmiotem opodatkowania jest hala garażowa położona w budynku, która stanowi współwłasność osób prawnych i fizycznych. Do organu pierwszej instancji wpłynęła korekta deklaracji na podatek od nieruchomości. W korekcie tej zastosowano stawkę właściwą dla budynków mieszkalnych przy jednoczesnym wykazaniu powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 1,40-2,20 m. Korekta została uznana za nieprawidłową co spowodowało konieczność określenia wysokości zobowiązania podatkowego w drodze decyzji.

Prezydent stwierdził, że dla opodatkowanej nieruchomości nie została założona księga wieczysta. Z uwagi na powyższe uznał, że właściwą stawką podatku będzie stawka przewidziana dla budynków mieszkalnych. Wyjaśnił, że pracownicy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonali pomiarów wysokości hali garażowej ustalając, że zasadnicza wysokość kondygnacji hali wynosi ok. 2,68 m. Wysokość hali w miejscu wjazdu do garażu wynosi 2,26 m, w miejscu podciągu pod stropem 2,31 m, pod instalacją wody tryskaczowej 2,10 m, pod instalacją elektryczną 2,07 m, a w miejscu zjazdu między kondygnacjami 2,09 m. Są to jednak miejscowe zaniżenia, które nie mają wpływu na wysokość kondygnacji. Nie obniżają one zasadniczo wysokości kondygnacji hali a jedynie powodują miejscowe obniżenie. W ocenie Prezydenta w przypadku opodatkowanej hali należało przyjąć, że wysokość kondygnacji rozumianej jako odległość między podłożem a najniższym trwałym elementem stropu wynosi 2,68 m. W opodatkowanej nieruchomości nie znajdują się samodzielne, niewyodrębnione lokale. Z uwagi na powyższe uznał, że za podstawę opodatkowania powinna stanowić powierzchnia hali garażowej wraz z przynależnym do niej udziałem w gruncie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy ww. decyzję. Odwołując się do orzecznictwa SKO stwierdziło, że przy ustalaniu powierzchni użytkowej pomieszczenia (kondygnacji) związany jest danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków. W tym kontekście powołało się na art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków oraz treścią księgi wieczystej powierzchnia opodatkowanego lokalu wynosi 1691,10...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »