Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych w walucie obcej

Pytanie: Spółka w ramach prowadzonej działalności nabywa wartości niematerialne i prawne (WNIP). Zarówno wartość WNiP, jak i zapłata za nie może być odpowiednio wyrażona, dokonana w walucie obcej (najczęściej USD albo EUR). Ponadto sama płatność za WNiP może być dokonana w całości po oddaniu jej do używania lub rozłożona na raty, z których część może przypadać na okres przed oddaniem WNiP do używania, a część na okres po oddaniu jej do używania. Zakup WNiP może być udokumentowany jedną fakturą, a w przypadku płatności ratalnych dla każdej z rat może być wystawiona odrębna faktura. Jak należy ustalić wartość początkową WNiP?

Czy w przypadku nabycia wartości niematerialnej i prawnej, której wartość wyrażona jest w walucie obcej, i za którą płatność dokonywana jest w walucie obcej, w całości lub w części po oddaniu jej do używania, jej wartość początkową należy ustalić w oparciu o wartość wyrażoną w umowie, po przeliczeniu na złote wg kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wynikający z umowy lub innego dowodu księgowego będącego podstawą ujęcia zobowiązania w księgach rachunkowych, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania jej do używania i skorygować o ewentualne różnice kursowe zrealizowane do dnia oddania jej do używania, a różnice kursowe zrealizowane po dniu oddania jej do używania zaliczyć w dniu dokonania płatności do przychodów jako dodatnie różnice kursowe albo kosztów uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe?

Spółka rozlicza różnice kursowe na podstawie art. 15a ustawy o CIT.

Odpowiedź:

W przypadku nabycia wartości niematerialnej i prawnej, której wartość wyrażona jest w walucie obcej, i za którą płatność dokonywana jest w walucie obcej, w całości lub w części po oddaniu jej do używania, jej wartość początkową należy ustalić w oparciu o wartość wyrażoną w umowie, po przeliczeniu na złote wg kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wynikający z umowy lub innego dowodu księgowego będącego podstawą ujęcia zobowiązania w księgach rachunkowych, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania jej do używania i skorygować o ewentualne różnice kursowe zrealizowane do dnia oddania jej do używania.

Natomiast różnice kursowe zrealizowane po dniu oddania WNiP do używania należy zaliczyć w dniu dokonania płatności za WNiP (w części lub w całości) do przychodów jako dodatnie różnice kursowe albo kosztów uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe.

Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych

Na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych za wartość WNiP uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Z kolei za cenę nabycia uważa się, zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania WNiP do używania, a w szczególności o koszty wymienione w tym przepisie.

Zatem, za kwotę należną zbywcy należy uznać wartość WNiP określoną w umowie, a fakt dokonywania płatności w całości lub w części w ratach po oddaniu WNiP do używania nie wpływa na kwotę należną zbywcy, a tym samym na wartość początkową WNiP.

Takie podejście potwierdzają m.in.:

  1. interpretacja indywidualna z 24 lipca 2013 r. nr IPTPB3/423-145/13-5/KJ, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi potwierdził, że w przypadku nabycia licencji, dla której część płatności przypada na okres po oddaniu jej do używania, dla określenia wartości początkowej tej licencji należy przyjąć wartość określoną w umowie licencyjnej;
  2. interpretacja indywidualna z 22 lipca 2010 r. nr IPPB5/423-46/09/10-13/S/PS, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszaw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »