Ulga termomodernizacyjna na wymianę pokrycia dachowego

Wydatki poniesione na wymianę pokrycia dachowego, oraz zakup materiałów na wymianę dachu, tj. na nową blachę, kołki, rynny, okna połaciowe, płyty kartonowo - gipsowe, membranę dachową, śruby, drewno, w wyniku których następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczoną na potrzeby ogrzewania do budynku mieszkalnego - stanowią wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - interpretacja indywidualna Dyrektora KIS.

 

We wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, że w maju 2021 r. aktem notarialnym (umowa darowizny) został mu przekazany dom od rodziców. Dom jest budynkiem mieszkalnym. Budynek był pokryty eternitem ponad 40 lat, nie spełniał swojej roli z uwagi na duże ubytki oraz pęknięcia, co powodowało bardzo dużą utratę ciepła. W 2022 r. podatnik dokonał całkowitej wymiany nie ocieplonego dachu pokrytego eternitem na blachę, zamontowanie okien trzyszybowych, oraz ocieplenie całego poddasza co przyczyniło się do zmniejszenia zużycia energii cieplnej do ogrzewanie budynku. Zakres prac obejmował wymianę okien na strychu oraz montaż okien połaciowych. Dach został ocieplony 30 cm wełną mineralną oraz zrobiono sufit z płyt gipsowo-kartonowych. Poprzez wykonanie ocieplenia dachu oraz wymiany okien znacznie zmalało zapotrzebowanie na ciepło.

W wyniku wymiany dachu i montażu płyt kartonowo-gipsowych nie zwiększyła się kubatura budynku oraz powierzchnia użytkowa budynku. Nie nastąpiła zmiana konstrukcji budynku i dachu. Podatnik posiada wystawione faktury: na usługę „wymiana poszycia dachu”, na materiały do wymiany dachu (blacha, okna połaciowe, rynny, kołki itp.), na płyty gipsowo-kartonowe. Faktury dokumentujące poniesione wydatki zostały wystawione jego imię i nazwisko przez podatnika VAT czynnego. Poniesione wydatki na termomodernizację nie zostaną dofinansowane.
Podatnik chciał wiedzieć:

  1. czy może odliczyć koszt wymiany dachu (blacha, kołki, okna, zaprawę, płyty kartonowo-gipsowe,
  2. czy może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i odliczyć w zeznaniu rocznym koszty poniesione na: zakup materiałów na wymianę dachu (blacha, kołki, rynny, membrana dachowa, śruby, drewno), usługę wymiany dachu,
  3. czy brak faktury na zakup wełny dyskwalifikuje go jako podatnika do odliczenia poniesionych ww. kosztów w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Według oceny podatnika, może on skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i poniesionych z tego tytułu wydatków, tj. wymiana pokrycia dachowego, zakup materiałów na wymianę dachu mimo, że nie posiada faktury na zakup wełny. Dokonał ocieplenia całego dachu. Wykonane prace spowodowały zmniejszenie zużycia energii cieplnej.

 

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W myśl ww. przepisu adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ponadto, odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie do 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Stosownie do art. 5a pkt 18b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - oznacza to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

W świetle art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stan...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »