Rozporządzenie ws. sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone do zmiany

Celem rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. poz. 67) jest: poszerzenie katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 2 rozporządzenia; poszerzenie katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, tj. o którym mowa w § 4 pkt 4 rozporządzenia, jeżeli są przesyłane przez PUESC; poszerzenie katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, tj. o którym mowa w § 4 pkt 5 rozporządzenia; zawężenie katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym, o którym mowa w § 4 pkt 2 rozporządzenia, podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego, o którym mowa w § 4 pkt 3 rozporządzenia, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, o którym mowa w § 4 pkt 4 oraz innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, o którym mowa w § 4 pkt 5 rozporządzenia; aktualizacja tytułów formularzy przywołanych w rozporządzeniu; aktualizacja zestawu unikalnych danych, na którym oparty jest podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 5.

 

Dodanie § 6 pkt 13 oraz zmiana wprowadzenia do wyliczenia w § 7 rozporządzenia

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przywróciła odliczenia od podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej części składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z tytułu opodatkowania w formie karty podatkowej. Zmiany dotyczące przywrócenia odliczenia części składki zdrowotnej są uregulowane w art. 31 i art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacona i odliczona od karty podatkowej będzie wykazywana w deklaracji PIT-16A, składanej po upływie roku podatkowego, w terminie do końca lutego. Wzór deklaracji PIT-16A jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Zmiany weszły w życie z dniem 1 lipca 2022 r. i mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.

W związku z powyższym przywrócono podatnikom możliwość opatrywania deklaracji PIT-16A podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 2 rozporządzenia. Zmiana ma na celu ułatwienie składania ww. dokumentu.

Konsekwencją wprowadzonych zmian jest zmiana dostosowawcza we wprowadzeniu do wyliczenia w § 7 rozporządzenia.

Dodanie w § 10 pkt 3 lit. bc-bi rozporządzenia

Katalog dokumentów, które mogą być opatrywane podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, tj. o którym mowa w § 4 pkt 4 rozporządzenia, proponuje się poszerzyć o:

 1. zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej oraz zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego – celem umożliwienia podpisywania zgłoszeń o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym podpisem przy wykorzystaniu profilu zaufanego, który w praktyce jest najczęściej wykorzystywanym rodzajem podpisu,
 2. deklarację uproszczoną w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA), która zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami opatrywana jest podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego, o którym mowa w § 4 pkt 3 oraz innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, o którym mowa w § 4 pkt 5 dla umożliwienia opatrywania tej deklaracji także podpisem zaufanym,
 3. deklarację o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P) celem umożliwienia opatrywania tej deklaracji także podpisem zaufanym,
 4. deklarację w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS) celem umożliwienia opatrywania tej deklaracji także podpisem zaufanym,
 5. deklarację w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG) celem umożliwienia opatrywania tej deklaracji także podpisem zaufanym,
 6. informację w sprawie opłaty paliwowej (OPAL) celem umożliwienia opatrywania tej informacji podpisem zaufanym.

Zmiana § 11 pkt 49-52 oraz wprowadzenia do wyliczenia w § 12 ust. 2 rozporządzenia

Katalog dokumentów, które mogą być opatrywane innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, tj. o którym mowa w § 4 pkt 5 rozporządzenia, proponuje się poszerzyć o:

 1. informację o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+ (PIT-DZ),
 2. informację o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę (PIT-CSR/PIT-CSRS),
 3. informację o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację (PIT-RB/PIT-RBS),
 4. deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A).

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zmiany polegające na dodaniu:

 1. zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 153, zwanego „ulgą dla rodzin 4+”;
 2. odliczenia dokonywanego od podstawy obliczenia podatku, określonego w art. 26ha ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanego „ulgą sponsoringową”.

Podatnik korzystający z „ulgi dla rodzin 4+” będzie obowiązany w terminie określonym dla złożenia zeznania na podstawie art. 21 ust. 46 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych złożyć w urzędzie skarbowym informację, według ustalonego wzoru, zawierającą dane o liczbie dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numer...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »