Polski Ład: Odsetki za zwłokę bez PIT

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską, Rada Ministrów 8 września br. przyjęła projekt realizujący zmiany podatkowe zapowiedziane w programie „Polski Ład”. Przygotowane rozwiązania zawierają m.in. propozycję objęcia zwolnieniem od podatku dochodowego odsetek od nieterminowej wypłaty należności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wolnych od podatku dochodowego lub od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zmiana ta ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r., ale ma mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

Interpelacja nr 25864 do ministra finansów w sprawie możliwości rozważenia wprowadzenia zmiany legislacyjnej dotyczącej opodatkowania odsetek za opóźnienie przy odszkodowaniu i zadośćuczynieniu

Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie przewiduje zwolnienia z podatku odsetek za opóźnienie przy wypłacaniu odszkodowania i zadośćuczynienia - zwalnia z opodatkowania jedynie świadczenie główne, tj. świadczenie polegające na naprawieniu szkody na rzecz poszkodowanego. Sytuacja ta odnosi się do przypadków, kiedy osoba zobowiązana do zapłacenia odszkodowania lub zadośćuczynienia nie czyni tego w terminie. Wówczas naliczane są odsetki za opóźnienie, z którymi wiąże się problem dotyczący ich opodatkowania. W licznych interpretacjach i orzeczeniach stawano na dualistycznych stanowiskach. Z jednej strony wskazywano, iż odsetki pochodzą z tego samego źródła co należność główna, czyli odszkodowanie bądź zadośćuczynienie, dlatego wnioskowano, że jeżeli należność główna korzysta ze zwolnienia podatkowego, to podobnie należy uczynić z odsetkami.

Dla przykładu należy wskazać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 2014 r., sygn. akt: II FSK 289/12: „Naczelny Sąd Administracyjny w pełni aprobuje konkluzję sądu pierwszej instancji, że odsetki należy przypisać do tego samego źródła przychodów co należność główną - a co za tym idzie, podlegają one opodatkowaniu w ten sam sposób. Odsetki stanowią integralny element przychodu ze sprzedaży nieruchomości, ponieważ mają charakter akcesoryjny, a ich byt prawny zależy od należności, z którą są związane”. Należy jednak wskazać, iż obecnie przeważa pogląd, iż odsetki za opóźnienie mają charakter uboczny w stosunku do należności głównej, dlatego w tym przypadku nie korzysta się ze zwolnienia podatkowego. Wykładnię tę reprezentuje m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt II FSK 968/16: „Zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3b u.p.d.o.f. wprowadzone tym przepisem zwolnienie podatkowe ustawodawca odnosi do otrzymanych na podstawie wyroku lub ugody - odszkodowania lub zadośćuczynienia. Z brzmienia art. 361 k.c. wynika natom...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »