Podatek od gruntów z instalacjami OZE

Wśród rolników coraz częściej podnoszone są argumenty za przeniesieniem obowiązku płatności podatku od nieruchomości na właścicieli instalacji OZE. Pozwoliłoby to wyeliminować potrzebę zawierania klauzul umownych, regulujących rozliczenia na poczet podatku między rolnikami a inwestorami, a przede wszystkim zwiększyłoby podaż gruntów pod nowe instalacje. W tym celu zasadne byłoby wprowadzenie zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, mianowicie dodanie ust. 7 w art. 3 w brzmieniu wyłączającym zasadę statusu właściciela nieruchomości jako podatnika i ustanawiającym wyjątek od niej w stosunku do właścicieli instalacji OZE.

Interpelacja nr 9164 do ministra rozwoju w sprawie zmian w podatku od nieruchomości na gruntach, na których zlokalizowane są instalacje OZE

Szanowna Pani Premier,

kierując się postulatami Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwracającej uwagę na problem wysokich obciążeń podatkowych ponoszonych przez rolników wnoszę interpelację poselską w sprawie zmian w podatku od nieruchomości na gruntach, na których zlokalizowane są instalacje OZE.

W ostatniej dekadzie w Polsce powstało wiele instalacji odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim wiatraków. Instalacje te z reguły powstają na gruntach należących do rolników, którzy w tym celu udostępniają swój teren w ramach długoletniej dzierżawy właścicielom instalacji. Konsekwencją odrolnienia terenu jest konieczność opłacania podatku od nieruchomości, a nie, jak dotąd, podatku rolnego. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu terenu, nie zaś dzierżawiącym grunt inwestorze będącym właścicielem samej instalacji. Konsekwencją powyższego jest kilkudziesięciokrotny wzrost wartości podatku, jaki rolnicy muszą opłacać za grunt, na którym posadowione są wiatraki. To z kolei rodzi wśród rolników obawy przed udostępnianiem nieruchomości na cele związane z OZE. Dla wielu z nich stanowi to przeszkodę do zawarcia umowy dzierżawy, co bezpośrednio przyczynia się do ograniczenia podaży gruntów pod inwestycje w zieloną energię. Wprawdzie z reguły inwestor zawiera w umowie klauzulę o obowiązku przelania właścicielowi środków na opłatę podatku, jednak w przypadku nierzetelności czy problemów finansowych inwestora rolnik zostanie sam z koniecznością opłacania należności wobec fiskusa.

Wśród rolników coraz częściej podnoszone są argumenty za przeniesieniem obowiązku płatności podatku od nieruchomości na właścicieli instalacji OZE. Pozwoliłoby to wyeliminować potrzebę zawierania klauzul umownych, regulujących rozliczenia na poczet podatku między rolnikami a inwestorami, a przede wszystkim zwiększyłoby podaż gruntów pod nowe instalacje. W tym celu zasadne byłoby wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.), mianowicie dodanie ust. 7 w art. 3 w brzmieniu wyłączającym zasadę statusu właściciela nieruchomości jako podatnika i ustanawiającym wyjątek od niej w stosunku do właścicieli instalacji OZE.

W związku z powyższym kieruję do Pani Premier następujące pytania:

  1. Czy obowiązek opłacania podatku od nieruchomości, na których lokalizowane są instalacje OZE, zostanie przeniesiony z właścicieli gruntów na właścicieli instalacji?
  2. Czy i jakie działania podejmie Pani Minister celem wspierania rozwoju energetyki odnawialnej na gruntach należących do polskich rolników?

Poseł Krzysztof Paszyk

Oborniki, dnia 24.07.2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 9164 w sprawie zmian w podatku od nieruchomości na gruntach, na których zlokalizowane są instalacje OZE

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na Interpelację Pana Posła Krzysztofa Paszyka, nr 9164, z dnia 30.07.2020 r., w sprawie postulowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, zmian w podatku od nieruchomości na gruntach, na których zlokalizowane są instalacje OZE, uprzejmie informuję o działaniach podejmowan...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »