PIT za 2023: Rozliczenie ze sprzedaży kryptowalut

Jeśli uzyskałeś przychody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych (tzw. kryptowalut) składasz zeznanie roczne PIT-38. Zeznanie składasz nawet, gdy przychody uzyskujesz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z której przychody zaliczasz do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zeznanie musisz złożyć także wtedy, gdy nie uzyskałeś przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych lecz poniosłeś w roku kalendarzowym wydatki na ich nabycie.

 

Jak obliczyć podstawę opodatkowania

Podstawą opodatkowania jest dochód (tj. przychód - koszty uzyskania przychodów).

Przychód

Przychód powstaje jeśli dokonujesz sprzedaży walut wirtualnych na giełdzie, w kantorze lub na wolnym rynku, czyli wymieniasz waluty wirtualne na prawny środek płatniczy.

Ponadto przychód powstaje jeśli dokonujesz zapłaty walutami wirtualnymi za towar, usługę lub prawo majątkowe niebędące walutą wirtualną lub regulujesz inne zobowiązania.

Pamiętaj! Wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi, niezależnie od tego czy dokonywana jest na giełdzie, czy też jednostkowo, pozostanie obojętna w podatku dochodowym.

Przychodów ze sprzedaży walut wirtualnych nie łączysz z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych.

Koszty uzyskania przychodów

Kosztami uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych są udokumentowane wydatki jakie bezpośrednio poniosłeś na nabycie walut wirtualnych oraz koszty związane ze zbyciem walut wirtualnych, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, które pośredniczą w sprzedaży tych walut.

Wszystkie koszty jakie ponosisz w danym roku podatkowym, wykazujesz w zeznaniu rocznym, niezależnie od tego, czy w tym samym roku uzyskałeś przychody, czy też nie.

Jeśli w danym roku poniesiesz wydatki na nabycie walut wirtualnych przewyższające przychód uzyskany ze zbycia walut wirtualnych (bądź też w danym roku nie uzyskasz przychodu z tego tytułu) to nadwyżka kosztów uzyskania przychodów powiększy koszty z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych w następnym roku podatkowym. Tym samym w kolejnym roku w/w nadwyżkę potraktujesz w sposób tożsamy do kosztów ponoszonych na bieżąco.

Do kosztów możesz zaliczyć wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z nabyciem i sprzedażą walut wirtualnych co oznacza, że za koszty uzyskania nie uznasz kosztów finansowania zakupu walut wirtualnych (np. pożyczek, kredytów itp.)

W przypadku gdy pozyskujesz wirtualne waluty w drodze tzw. kopania za koszty uzyskania przychodów nie możesz uznać wydatków poniesionych na:

  • zakup sprzętu przeznaczonego do kopania waluty wirtualnej,
  • zakup energii elektrycznej zużywanej w związku z wykorzystywaniem sprzętu do kopania.

Do kosztów nie możesz zaliczyć wydatków związanych z zamianą waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną.

 

 

Ile zapłacę

Od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych zapłacisz 19% podatek dochodowy.

 

Jak i gdzie złożyć zeznanie

Zeznanie możesz złożyć w formie:

  • papierowej,
  • elektronicznej.

Papierowo

Zeznanie w formie papierowej możesz złożyć w urzędzie skarbowym.

Możesz też ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »