PIT za 2023: Rozliczenie ze sprzedaży akcji

Jeżeli sprzedałeś akcje i przychód uzyskany z tego tytułu nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, złóż do urzędu skarbowego PIT-38. Ważne: Zeznanie składasz niezależnie od tego czy z tytułu sprzedaży akcji: osiągnąłeś dochód, poniosłeś stratę.

 

Jakie przychody są zwolnione od podatku?

Nie zapłacisz podatku od dochodu osiągniętego ze sprzedaży akcji, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, jeśli nabyłeś te akcje przed dniem 1 stycznia 2004 roku na podstawie:

 • publicznej oferty lub
 • na giełdzie papierów wartościowych lub
 • w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym lub
 • na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,

i nie dokonałeś sprzedaży w ramach działalności gospodarczej.

Przychodów, które nie podlegają opodatkowaniu nie wykazujesz w zeznaniu rocznym.

 

Zasady opodatkowania

Jeżeli sprzedałeś akcje za pośrednictwem np. biura maklerskiego, otrzymasz od płatnika informację PIT-8C.

Jeżeli sprzedałeś akcje osobie, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ma ona obowiązku wystawiać tobie żadnej informacji.

Z uzyskanych przychodów zawsze rozliczasz się samodzielnie.

Uzyskane przychody i poniesione koszty uzyskania tych przychodów wykaż w części C zeznania PIT-38:

 • w wierszu 1 – jeśli otrzymałeś PIT-8C i płatnik wykazał kwoty w części D tej informacji,
 • w wierszu 2 – jeśli:
  1. otrzymałeś PIT-8C i płatnik wykazał kwoty w części E, ale uzyskane przez ciebie przychody nie korzystają ze zwolnienia od podatku,
  2. nie otrzymałeś PIT-8C (np. w sytuacji, gdy sprzedałeś akcje drugiej osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej).

Jeżeli ze sprzedaży akcji osiągnąłeś dochód – masz obowiązek zapłacić podatek.

Jeżeli ze sprzedaży akcji poniosłeś stratę – o wysokość tej straty będziesz mógł obniżyć dochód uzyskany z tego samego źródła przychodów:

 • w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty albo
 • jednorazowo w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł. Jeśli nie odliczysz jednorazowo całej kwoty straty, to nieodliczoną kwotę będziesz mógł odliczyć w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych pozostałych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

 

 

Jak obliczyć podstawę opodatkowania

Podstawą opodatkowania jest dochód, czyli różnica pomiędzy uzyskanym przez ciebie przychodem a poniesionymi kosztami uzyskania przychodów.

Jeśli poniesione przez ciebie koszty uzyskania przychodów są wyższe niż uzyskany ze sprzedaży przychód, oznacza to, że poniosłeś stratę. W takim przypadku nie płacisz podatku.

Przychodem jest cena, jaką określiłeś w umowie z kupującym. Jeśli jednak cena ta, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej akcji, to urząd skarbowy określi twój przychód uwzględniając wartość rynkową. W takiej sytuacji, podczas obliczania podatku bierzesz pod uwagę przychód określony przez urząd, a nie ten wykazany w umowie.

Ważne: Przychód powstaje w momencie przeniesienia własności akcji na kupującego. Oznacza to, że jeżeli sprzedałeś akcje (przeniosłeś ich własność), to masz obowiązek złożenia i rozliczenia się z tej sprzedaży, nawet jeśli jeszcze nie otrzymałeś zapłaty.

Kosztami uzyskania przychodów są/jest:

 • wydatki, które poniosłeś na nabycie akcji – jeśli sprzedałeś akcje, które kupiłeś,
 • nominalna wartość akcji – jeżeli sprzedałeś akcje, które nabyłeś przed 1 stycznia 2017 roku w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 • wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze albo wartość rynkowa wkładu (jeśli wartość wkładu nie została określona w statusie, umowie lub innym dokumencie albo jest niższa od wartości rynkowej) – jeśli sprzedałeś akcje, które nabyłeś po 1 stycznia 2017 roku w zamian za wkład niepieniężny:
  • w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część lub
  • w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a spółka otrzymująca taki wkład przyjęła dla celów podatkowych składniki majątku wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w wartości innej niż wynikająca z prowadzonych przez ciebie ksiąg podatkowych,...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »