PIT za 2023: Rozliczenie z dochodów z pracy

Otrzymujesz wynagrodzenie z pracy? Sprawdź, jak się rozliczyć i z jakich ulg możesz skorzystać. Przychodami ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze, w szczególności:

 

 • wynagrodzenia zasadnicze,
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • różnego rodzaju dodatki,
 • nagrody,
 • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop
 • i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego czy ich wysokość została z góry ustalona,
 • a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika przez zakład pracy, jak również
 • wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

 

Jak ustalić koszty uzyskania przychodów

Za 2023 r. możesz zastosować zryczałtowane koszty uzyskania przychodów z pracy do wysokości:

 • 3000 zł (250 zł miesięcznie), w przypadku gdy uzyskiwałeś przychody jednego stosunku pracy i stosunków pokrewnych.
 • 4500 zł w przypadku gdy uzyskiwałeś przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy i stosunków pokrewnych,
 • 3600 zł (300 zł miesięcznie), w przypadku gdy miejsce twojego stałego lub czasowego zamieszkania w roku podatkowym było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy oraz nie uzyskiwałeś dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywałeś zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu),
 • 5400 zł w przypadku gdy uzyskiwałeś przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy i stosunków pokrewnych, a miejsce twojego stałego lub czasowego zamieszkania podatnika było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy oraz nie uzyskiwałeś dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywałeś zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

Jeżeli roczne zryczałtowane koszty kwotowe są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w zeznaniu koszty te mogą być przyjęte przez ciebie - zamiast wyżej wymienionych - w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. Zasady tej nie stosuje się w przypadku, gdy otrzymywałeś zwrot kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

Jeżeli korzystasz z ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ lub/i ulgi dla pracujących seniorów, roczne zryczałtowane koszty kwotowe oraz faktycznie poniesione stosuje się w wysokości nieprzekraczającej kwoty przychodów z pracy, która podlega opodatkowaniu.

Jeżeli uzyskujesz przychody z pracy i korzystasz w stosunku do tych przychodów z praw autorskich lub z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, przysługują ci 50% koszty uzyskania przychodów. Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone w danym miesiącu przez płatnika z twoich środków składki na ubezpieczenia społeczne, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

50% koszty uzyskania przychodów dotyczą wyłącznie przychodów z tytułu:

 1. działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 3. produkcji audialnej i audiowizualnej;
 4. działalności publicystycznej;
 5. działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 6. działalności konserwatorskiej;
 7. prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
 8. działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Roczne 50% koszty uzyskania przychodów ze wszystkich tytułów określonych nie mogą przekroczyć kwoty 120 000 zł.

W przypadku zastosowania ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ lub/i ulgi dla pracujących seniorów, suma łącznych 50 % kosztów uzyskania pr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »