PIT za 2023: Rozliczenie emeryta - PIT-40A

ZUS wystawił PIT-40A, jeśli otrzymywałeś emeryturę przez cały rok i z rozliczenia Twojej emerytury nie wynika kwota nadpłaty. Jeżeli otrzymałeś PIT-40A i: nie uzyskałeś innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej albo nie korzystasz z ulg podatkowych albo nie rozliczasz się wspólnie z małżonkiem albo nie rozliczasz się jako osoba samotnie wychowująca dziecko to nie musisz składać zeznania.

 

Złóż PIT-37, jeżeli otrzymałeś PIT-40A i:

 • uzyskałeś inne dochody opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika albo
 • korzystasz z ulg podatkowych albo
 • rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, który uzyskał dochody opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika albo
 • rozliczasz się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Złóż PIT-36, jeżeli otrzymałeś PIT-40A i:

 • chcesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, albo
 • uzyskałeś dochody zagraniczne, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia albo metoda wyłączenia z progresją albo dochody takie uzyskał Twój małżonek, z którym chcesz się rozliczyć wspólnie, albo
 • uzyskałeś inne dochody opodatkowane według skali podatkowej bez pośrednictwa płatnika lub dochody takie uzyskał Twój małżonek, z którym chcesz się rozliczyć wspólnie,
 • uzyskałeś przychody z działalności nierejestrowej lub dochody takie uzyskał Twój małżonek, z którym chcesz się rozliczyć wspólnie,

lub:

 • jesteś obowiązany doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
 • wykazujesz należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika

 

Jak przekazać 1,5% podatku

Jeżeli chcesz przekazać 1,5% podatku nie musisz składać zeznania podatkowego, wystarczy jak wypełnisz i złożysz do urzędu skarbowego oświadczenie PIT-OP.

Za wniosek o przekazanie 1,5% na rzecz OPP uważa się wskazanie przez Ciebie w oświadczeniu PIT-OP, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Oświadczenie PIT-OP za 2023 możesz złożyć do 30 kwietnia 2024.

Masz możliwość złożenia oświadczenia w formie:

 • papierowej,
 • elektronicznej.

Oświadczenie w formie papierowej możesz zanieść do swojego urzędu skarbowego lub przesłać je za pośrednictwem operatora pocztowego. Zwróć uwagę, że oświadczenie powinno być nadane w placówce pocztowej operatora publicznego przed upływem terminu na złożenie oświadczenia.

Oświadczenie w formie elektronicznej złożysz:

PIT-OP złożony wraz z rocznym obliczeniem podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 9 (PIT-40A), dla potrzeb przekazania 1,5% podatku należnego traktuje się na równi z zeznaniem podatkowym złożonym przed upływem terminu określonego na jego złożenie. Złożenie oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na przekazanie kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego.

1,5% podatku możesz również przekazać organizacji pożytku publicznego wskazanej w składanym zeznaniu PIT-37 lub PIT-36.

Jeżeli w ubiegłym roku złożyłeś oświadczenie PIT-OP i nie będziesz składać zeznania lub nowego PIT-OP to 1,5% podatku będzie w tym roku automatycznie przekazany organizacji pożytku publicznego, którą wybrałeś w roku ubiegłym.

Jeśli nie chcesz by 1,5% podatku został automatycznie przekazany organizacji pożytku publicznego wskazanej w roku ubiegłym, złóż PIT-OP w którym zaznaczysz pozycję 12 – wycofanie zgody na przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz OPP.

Jeśli chciałbyś zmienić swój ubiegłoroczny wybór –złóż oświadczenie PIT-OP i wskaż organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1,5% podatku.

 

Z jakich ulg mogę skorzystać