PIT za 2023: Rozliczenie emeryta - PIT-11A

ZUS wystawił Ci PIT-11A, jeśli otrzymywałeś emeryturę przez cały rok i z rozliczenia Twojej emerytury wynika kwota nadpłaty. Jeżeli otrzymałeś PIT-11A, to w usłudze Twój e-PIT zostanie przygotowane zeznanie PIT-37. Nadal możesz też wypełnić i złożyć zeznanie samodzielnie, do swojego urzędu skarbowego. Uwaga: Nawet jeśli nic nie zrobisz, to przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie PIT-37 zostanie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia 2024 roku. Automatyczna akceptacja oznacza, że jesteś rozliczony.

 

Jakie zeznanie złożyć

Jeżeli otrzymałeś PIT-11A i nie miałeś innych dochodów albo uzyskałeś dochody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub z tytułu praw autorskich - to złóż zeznanie PIT-37.

Jeżeli otrzymałeś PIT-11A i poza dochodami uzyskanymi za pośrednictwem płatnika, uzyskałeś dochody zagranicą lub prowadzisz działalność nierejestrową, działy produkcji rolnej, działalność gospodarczą – to złóż zeznanie PIT -36.

 

Rozliczenie z małżonkiem

Jeżeli Ty i Twój małżonek w ciągu roku podatkowego:

  • nie podlegaliście opodatkowaniu podatkiem liniowym lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem przychodów z najmu/dzierżawy prowadzonych poza działalnością gospodarczą) – w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń
  • nie podlegaliście opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,

oraz

  • pozostajecie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy lub zawarliście związek małżeński w trakcie roku podatkowego,
  • między wami istnieje wspólność majątkowa przez cały rok podatkowy albo od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego - w przypadku, gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego, to

- to możecie złożyć wspólne zeznanie podatkowe.

 

Z jakich ulg mogę skorzystać