PIT za 2022: Rozliczenie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Z 5% stawki podatku możesz skorzystać, jeżeli w: indywidualnej działalności gospodarczej, spółce cywilnej, jawnej lub partnerskiej, przedsiębiorstwie w spadku jesteś opodatkowany według skali podatkowej lub 19% podatkiem liniowym, prowadzisz działalność badawczo-rozwojową (działalność B+R), w ramach której wytworzyłeś, rozwinąłeś lub ulepszyłeś kwalifikowane prawo własności intelektualnej (kwalifikowane IP) i osiągasz z niego dochody.

 

Więcej informacji dotyczących IP BOX znajdziesz w Objaśnieniach podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX.

 

Czym są kwalifikowane IP

Kwalifikowanymi IP są:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Więcej informacji dotyczących kwalifikowanych IP znajdziesz w Objaśnieniach podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX.

 

Dochód (strata) z kwalifikowanych IP

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest wyodrębniona część dochodu (straty), jaki uzyskałeś (jaką poniosłeś) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został przez ciebie osiągnięty (została poniesiona):

 1. z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego IP;
 2. ze sprzedaży kwalifikowanego IP;
 3. z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 4. z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego IP, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Więcej informacji dotyczących ustalania dochodu (straty) z kwalifikowanych IP znajdziesz w Objaśnieniach podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX.

 

Podstawa obliczenia podatku

Podstawę opodatkowania 5% stawką podatku stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Aby ją obliczyć:

 1. w pierwszej kolejności oblicz dochód z kwalifikowanego IP wg poniższego wzoru:

  dochód z kwalifikowanego IP = przychód z kwalifikowanego IP - koszty (które w sposób bezpośredni i pośredni przyczyniły się do powstania tego przychodu)

  Od dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej możesz odliczyć koszty kwalifikowane z tytułu działalności badawczo-rozwojowej, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia tego prawa.
 2. następnie oblicz kwalifikowany dochód z kwalifikowanego IP jako iloczyn:

  a. dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym oraz

  b. wskaźnika obliczonego według wzoru, który uwzględnia koszty poniesione przez ciebie na działalność B+R, na nabycie wyników prac B+R od podmiotów niepowiązanych i powiązanych, nabycie samych praw własności intelektualnej (tzw. wskaźnik nexus)

  Wzór na wskaźnik nexus:

  (a+b)*1,3 / a+b+c+d

  w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez ciebie na:

  a - prowadzoną bezpośrednio przez ciebie działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

  b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego,

  c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego,

  d - nabycie przez ciebie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »