PIT 2012: Dochody zagraniczne w pytaniach i odpowiedziach

1. Jakie są metody unikania podwójnego opodatkowania i na czym one polegają?

Metoda wyłączenia z progresją

Oznacza, że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w drugim państwie, jednak dla ustalenia podatku należnego od dochodu osiągniętego w Polsce, stosuje się stopę podatku obliczoną dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym w drugim państwie.

Obliczenie podatku z uwzględnieniem tej metody przedstawia się następująco:

1) Do dochodów (określonych zgodnie z art. 26 ustawy) uzyskanych w Polsce dodajemy dochody uzyskane w obcym państwie i obliczamy podatek wg skali z art. 27.
2) Obliczony podatek dzielimy przez łączne dochody (uzyskane w Polsce i za granicą) i mnożymy przez 100% uzyskując w ten sposób stopę procentową wg której obliczymy należy podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przy wyliczeniu stopy procentowej dochód zwolniony (ten uzyskany za granicą) dodajemy do podstawy opodatkowania, a nie do dochodu określonego zgodnie z art. 9 ust. 2 ww. ustawy (tj. do nadwyżki przychodu nad kosztami).

(Art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Oznacza, że dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Obliczenie proporcji, wg której odlicza się zapłacony za granicą podatek, przedstawia się następująco: do dochodów polskich dodajemy dochody uzyskane w państwie obcym i obliczamy podatek według skali podatkowej. Następnie obliczony podatek mnożymy przez dochód (przychód – koszty) uzyskany za granicą i dzielimy przez łączne dochody (przychód – koszty).

(Art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

2. W jaki sposób zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia w sytuacji, gdy w kraju, w którym podatnik uzyskuje dochody obowiązuje inny rok podatkowy?

Podatnik uzyskujący dochód w kraju, w którym obowiązuje inny rok podatkowy oraz przewidziana jest metoda odliczenia proporcjonalnego w zeznaniu rocznym może odliczyć podatek pobrany i zapłacony za granicą. Gdyby do czasu złożenia zeznania w Polsce nie zapłacił podatku za granicą, nie ma kwoty do odliczenia zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia. Następnie po dokonaniu rozliczenia za granicą ma prawo złożyć korektę zeznania rocznego złożonego w Polsce i uwzględnić do odliczenia podatek zapłacony za granicą (wynikający ze złożonego za granicą zeznania).

3. W jaki sposób rozliczamy dochody w sytuacji, gdy osiągnęliśmy je w kraju, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Jeżeli osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce, uzyska dochody w kraju, z którym nie została podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. Arabia Saudyjska, Libia, Afganistan, Brazylia), to dochody te podlegają opodatkowaniu w Polsce przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego.

4. Czy podatnik (polski rezydent), którego jedynym źródłem przychodu są dochody zagraniczne, ma obowiązek składania zeznania rocznego w Polsce?

Ewentualny obowiązek złożenia zeznania w Polsce jest uzależniony od metody unikania podwójnego opodatkowania, jaka będzie mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych zagranicą. W przypadku metody wyłączenia z progresją, gdy dochód zagraniczny jest jedynym źródłem dochodu, podatnik nie ma obowiązku składania jakiegokolwiek zeznania rocznego. Natomiast w sytuacji, gdy ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, podatnik zawsze ma obowiązek wykazać te dochody w Polsce poprzez zeznanie roczne.

5. Od 25 lat podatniczka posiadająca obywatelstwo polskie mieszka z rodziną (mężem i dzieckiem) we Włoszech, gdzie pracuje i płaci podatki. W Polsce posiada dom z działka. Nie osiąga żadnych dochodów na terytorium RP. Czy ma obowiązek złożenia zeznania rocznego w Polsce?

Jeżeli podatniczka posiada miejsce zamieszkania we Włoszech (tzw. centrum interesów życiowych) i nie osiąga żadnych dochodów na terytorium RP to nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

6. Podatnik w 2012 r. pracował w Wielkiej Brytanii przez 3 miesiące. O ile diet może pomniejszyć uzyskany tam przychód?

Wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Tak więc przychód uzyskany w Wielkiej Brytanii podatnik może pomniejszyć za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pozostawał w stosunku pracy, o kwotę odpowiad...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »