Odliczenie wydatków na wyroby chłonne w rozliczeniu rocznym PIT

Kwartalny przydział w przypadku osoby z całkowitym nietrzymaniem moczu nie wystarcza na jeden miesiąc, bo przysługuje do 90 sztuk wyrobów chłonnych miesięcznie - czyli 3 sztuki dziennie. Resztę chorzy muszą dokupić pełnopłatnie. Są to bardzo duże koszty. Czy resort przewiduje powrót do poprzednich przepisów, zgodnie z którymi pacjenci mogli rozliczyć całość wydatków poniesionych na wyroby chłonne przy składaniu PIT? - pyta posłanka W interpelacji do Ministra Finansów.

 

Interpelacja nr 521 do ministra finansów w sprawie rozliczenia wydatków na wyroby chłonne poniesionych przez chorych

Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura poselskiego z prośbą o interwencję zwrócił się pacjent - w imieniu swoim i innych pacjentów, którzy przeszli operacje onkologiczne i przewlekle chorują na choroby urologiczne.

Przebyte operacje i zabiegi w wielu przypadkach powodują całkowite nietrzymanie moczu. Do końca 2021 roku wydatki na wyroby chłonne można było rozliczać przy składaniu PIT - całość wydatków na zakup tych środków.

Od 2022 roku weszły ograniczenia, zgodnie z którymi istnieje możliwość rozliczenia środków medycznych w ramach PIT maksymalnie do kwoty 2280 zł. Jest to kwota nieadekwatna do kosztów, jakie ponoszą chorzy.

Kwartalny przydział w przypadku osoby z całkowitym nietrzymaniem moczu nie wystarcza na jeden miesiąc, bo zgodnie z rozporządzeniem pacjentowi przysługuje do 90 sztuk wyrobów chłonnych miesięcznie - czyli 3 sztuki dziennie. Resztę chorzy muszą dokupić pełnopłatnie. Są to bardzo duże koszty. W wielu przypadkach pacjenci muszą dodatkowo wykupić leki, czy korzystać z prywatnych wizyt lekarskich, co generuje bardzo duże wydatki.

Panie Ministrze!

Czy resort przewiduje powrót do poprzednich przepisów, zgodnie z którymi pacjenci mogli rozliczyć całość wydatków poniesionych na wyroby chłonne przy składaniu PIT?

Posłanka Monika Wielichowska

3 stycznia 2024 r.

 

 

Odpowiedź na interpelację nr 521 w sprawie rozliczenia wydatków na wyroby chłonne poniesionych przez chorych

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi interpelację nr 5211 Pani Poseł Moniki Wielichowskiej, w sprawie rozliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na wyroby chłonne poniesionych przez chorych, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Ustawa PIT2 zawiera rozwiązania, które stanowią formę pomocy państwa dla osób z niepełnosprawnościami oraz podatników, na których utrzymaniu pozostają takie osoby.

Jedną z form pomocy państwa jest ulga rehabilitacyjna, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT. Na podstawie tej regulacji oraz na zasadach określonych w kolejnych przepisach3, podatnik będący osobą z niepełnosprawnościami lub podatnik, na którego utrzymaniu pozostaje bliska osoba z niepełnosprawnościami, może odliczyć poniesione w roku podatkowym wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Wydatki te odliczane są od dochodu, przy obliczaniu podatku według skali podatkowej, albo od przychodu, przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych4.

Odliczeniu podlegają, między innymi, wydatki poniesione na:

 1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 3. zakup, naprawę lub najem:
  • wyrobów medycznych wymienionych w wykazie określonym rozporządzeniem5,
  • indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, które nie są wymienione w wykazie określonym rozporządzeniem4,
  • wyposażenia: wyrobów medycznych, indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, bez którego nie jest możliwe ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (np. zakup baterii do aparatu słuchowego),
 4. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 6. odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
 7. odpłatność za pobyt opiekuna osoby z niepełnosprawnością zaliczonej do I grupy inwalidztwa6 lub dzieci z niepełnosprawnością do lat 16, przebywającego z osobą z niepełnosprawnością na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej,
 8. odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne,
 9. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą z niepełnosprawnością w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób z niepełnosprawnością zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 10. opłacenie tłumacza języka migowego,
 11. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz dzieci osób z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 25. roku życia,
 12. leki, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne, jeśli lekarz specjalista stwierdził, że osoba z niepełnosprawnością ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »