NSA. Zwolnienie z podatku darowizny pieniędzy na cele mieszkaniowe

Z uzasadnienia: W hipotezie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie mieści się przeznaczenie pieniędzy na nabycie udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym. Przeznaczeniem środków z darowizny na cele mieszkaniowe nie jest nabycie udziału w nieruchomości budynkowej i podział quo ad usum budynku przez wydzielenie lokali jedynie do używania, bez ustanowienia odrębnej własności.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Maciej Kurasz, Protokolant Paweł Kowalczyk, po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 maja 2014 r., sygn. akt III SA/Po 1197/13 w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 lipca 2013 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od M. K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu kwotę 600 (słownie: sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z 21 maja 2014 r., sygn. akt III SA/Po 1197/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę M.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z 29 lipca 2013 r. w przedmiocie podatku od spadków i darowizn.

Stan sprawy sąd administracyjny pierwszej instancji przedstawił następująco:

Naczelnik Urzędu Skarbowego P. decyzją z 28 maja 2013 roku ustalił Skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn w wysokości 1.873 zł, od darowizny środków pieniężnych w łącznej wysokości 19.000 zł dokonanej w 2010 roku przez H.K. na rzecz M.K.. W ocenie organu, uzyskanie w formie darowizny pieniędzy na zakup udziału w nieruchomości (nawet wówczas, gdy w ramach zakupionego udziału korzysta się z wyłącznego używania lokalu) nie jest wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.). Zatem zwolnienie od podatku kwoty 9.637 zł na podstawie powołanego przepisu Skarżącemu nie przysługuje.

Dyrektor Izby Skarbowej w P. decyzją z 29 lipca 2013 roku, utrzymał rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji w mocy, uznając że w hipotezie art. 4 ust. 1 pkt 5 u.p.s.d. nie mieści się przeznaczenie pieniędzy na nabycie udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym. Przeznaczeniem środków z darowizny na cele mieszkaniowe nie jest nabycie udziału w nieruchomości budynkowej i podział quo ad usum budynku przez wydzielenie lokali jedynie do używania, bez ustanowienia odrębnej własności.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu podatnik zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 4 ust. 1 pkt 5 u.p.s.d. poprzez pominięcie wykładni celowościowo-funkcjonalnej tego przepisu. W ocenie Skarżącego, w okolicznościach niniejszej sprawy organy powinny zastosować zwolnienie od podatku osób, które przeznaczyły darowane środki pieniężne na "cele mieszkaniowe". Zwrot "lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość" powinien być tak rozumiany, aby zakresem powołanego przepisu objąć w szczególności...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »