Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

W dziale Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki znajduje się 37 artykuły spośród 55821 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 20.06.2024
  Podstawowe prawa podatnika
  W zalewie szczegółowych informacji o zmianach, nowościach, problemach i interpretacjach często zapominamy, że podatnicy mają nie tylko obowiązki. Przysługują nam też prawa, których przestrzegania musimy się rutynowo domagać. Oto zestawienie praw podstawowych.  więcej »
 • 20.06.2024
  Kontrole podatkowe mikroprzedsiębiorców – nie więcej niż 6 dni w roku
  Zastępca Szefa KAS  wydał 22 lutego 2024 r. zalecenie dla wszystkich dyrektorów izb administracji skarbowej dotyczące kontroli podatkowych podejmowanych wobec mikroprzedsiębiorców, aby w przypadku wszczęcia i przeprowadzenia kontroli podatkowych czas ich trwania nie przekraczał w roku 6 dni wliczanych do limitu czasu kontroli.   więcej »
 • 20.06.2024
  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
  Klauzula generalna znajduje zastosowanie do czynności dokonanej głównie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej lub gdy jednym z głównych celów było osiągnięcie takiej korzyści, jeżeli korzyść ta jest sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu. więcej »
 • 19.06.2024
  Kontrole i procedury (2) Postępowanie podatkowe
  Postępowanie podatkowe często poprzedza działania kontrolne. Ale równie często jest odwrotnie - to po przeprowadzonej kontroli rozpoczyna się postępowanie podatkowe. Czym więc różnią się postępowanie podatkowe od kontroli podatkowej czy kontroli celno-skarbowej? więcej »
 • 14.06.2024
  Kontrole i procedury (1) Czynności sprawdzające
  Czynności sprawdzające to procedura, która często przez podatników mylona jest z kontrolą podatkową. Są to jednak zupełnie inne procedury, w których - z jednej strony - zakres działań organu podatkowego jest ograniczony, ale z drugiej - ograniczone są też niektóre prawa podatnika. Pamiętaj jednak, że czynności sprawdzające mają bardziej porządkujący niż kontrolny charakter i służą głównie do zlikwidowania skutków drobnych błędów formalnych, choć czasami też do typowania podatników do dalszych procedur, w tym kontroli podatkowej. więcej »
 • 28.05.2024
  Zaświadczenie o przedawnieniu zobowiązania w podatku od spadku i darowizn
  Złożenie w organie podatkowym wniosku o wydanie zaświadczenia, że zobowiązanie podatkowe z tytułu dziedziczenia wygasło wskutek przedawnienia, nie spełni przesłanki powołania się na fakt nabycia spadku. Takie działanie nie spowoduje więc odnowienia obowiązku podatkowego. więcej »
 • 27.05.2024
  WSA. Podatnik ma prawo do błędu
  Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, stanowisko organu podatkowego przedstawione w zaskarżonej decyzji jest wyrazem skrajnego formalizmu. Interpretacja oświadczenia woli podatnika nie powinna pozostawiać wątpliwości, że pomimo zakreślenia na formularz rubryki 18.1 nie dokonał wyboru formy opodatkowania na zasadach ogólnych. W przeciwnym razie w tym samym czasie nie deklarowałby i nie wpłacałby przecież zaliczek na podatek liniowy. więcej »
 • 17.05.2024
  Rzecznik MŚP: Przelew bankowy może potwierdzić wybór formy opodatkowania
  Sukces Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie o zmianę formy opodatkowania z podatku liniowego na ryczałt ewidencjonowany zgłoszonej poprzez system CEiDG. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej uchylił w całości decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ podatkowy. więcej »
 • 16.05.2024
  Gminne organy egzekucyjne chcą egzekucji z nieruchomości i zniesienia właściwości miejscowej
  Zniesienie właściwości miejscowej zdecydowanie odciążyłoby urzędy skarbowe od realizacji tytułów wykonawczych często obejmujących niewysokie kwoty podatków i opłat, czy kar lub mandatów. Natomiast rozszerzenie uprawnień gminnym organom egzekucyjnym o egzekucję z nieruchomości podniosłoby efektywność tego środka egzekucyjnego, bowiem jako „gospodarze” postępowań czas realizacji egzekucji z nieruchomości mogliby skrócić do niezbędnego minimum - czytamy w interpelacji poselskiej do Ministra Finansów. więcej »
 • 10.05.2024
  Księgowi i doradcy podatkowi załatwią zdalnie więcej spraw klientów
  Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa rozwijają centralną infolinię KAS. Jej główną zaletą - dzięki mechanizmowi uwierzytelnienia telePIN-em - jest możliwość uzyskania przez telefon informacji objętych tajemnicą skarbową. Teraz taką możliwość mają już mieszkańcy sześciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podlaskiego i wielkopolskiego. W kolejnych miesiącach dołączą następne województwa. więcej »
 • 06.05.2024
  Odszkodowanie za przekroczenie czasu na rozpatrzenie sprawy w urzędzie - MF wyjaśnia
  Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności z prawem niewydania orzeczenia lub decyzji. Władza publiczna ponosi odpowiedzialność niezależnie od winy, na zasadzie niezgodności z prawem działania lub zaniechania. Bezprawność nie ma przy tym charakteru kwalifikowanego, ograniczonego do przypadków rażącego naruszenia prawa - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską. więcej »
 • 18.04.2024
  Przedawnienie zobowiązań zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym
  Na gruncie art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej ustanowienie hipoteki lub zastawu skarbowego nie wyklucza przedawnienia zabezpieczonego w ten sposób zobowiązania podatkowego, przy czym termin przedawnienia biegnie na zasadach ogólnych, określonych w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli nie zaistniały okoliczności skutkujące zawieszeniem lub przerwaniem biegu terminu przedawnienia danego zobowiązania. więcej »
 • 09.04.2024
  NSA: Postępowanie karnoskarbowe wobec kontrahenta a zawieszenie biegu przedawnienia
  Teza: Wszczęcie postępowania karnoskarbowego odnośnie fikcyjnych faktur wystawianych przez kontrahenta podatnika nie stanowi zdarzenia określonego w art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej powodującego zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania tego podmiotu, o ile z postanowienia tego jednoznacznie nie wynika, że w momencie wszczęcia tego postępowania karnoskarbowego, obejmuje ono również niewykonanie zobowiązania podatkowego podatnika co do jego określonego zobowiązania podatkowego, będącego przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego. więcej »
 • 13.03.2024
  NSA. Nierzetelne księgi jako przesłanka zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego
  Uprawdopodobnienie przez organ podatkowy posługiwania się przez podatnika fikcyjnymi dokumentami księgowymi oraz nierzetelnego prowadzenia ksiąg podatkowych może świadczyć o wystąpieniu przesłanki z art. 33 § 1 Ordynacji podatkowej, dotyczącej uzasadnionej obawy, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 23.02.2024
  MF o podatkach od artystów ulicznych
  Urzędy skarbowe weryfikują rozliczenia podatników opierając się na różnych źródłach informacji i kryteriach. Nie skupiają się w sposób szczególny na konkretnej osobie, tylko dlatego, że wykonuje określonego rodzaju zajęcie, czy też działa w określonej branży, np. tzw. „artysta uliczny”. Ponadto każdą sprawę urząd skarbowy rozpatruje indywidualnie,  w oparciu o ustalony stan faktyczny dotyczący konkretnej sytuacji.  Tu zastosowanie mają ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku od spadków i darowizn. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

24.06.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
26.06.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.06.2024

Szkolenie on-line: Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym (KSR 11)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY